Slovenski biografski leksikon

Petkovšek Viktor, botanik, r. 23. jan. 1908 v Litiji kot sin železničarja, je obiskoval ljudsko šolo v Radečah in Zid. mostu. in gimn. v Celju (1919–24) in Lj. (1924–7). Po maturi na II. realni gimn. na Poljanah v Lj. je študiral na univerzi v Lj. prirodopis, dipl. 1931, profesorski izpit opravil 1935. Nato je bil 1931–2 v šoli za rez. oficirje v Sarajevu in opravil izpit za rez. podporočnika. Služboval je 1932–6 na I. realni gimn. v Lj., nato v Mariboru na realni gimn. (1936–8), na učiteljišču 1938–40 in na klas. gimn. 1940–1. Ob razsulu 1941 se je pred Gestapom umaknil v Lj. Po osvob. je poučeval na II. moški gimn. v Lj., 1946 prevzel vodstvo drž. sred. vrtn. šole v Mrb, sedaj univ. predavatelj na agron. fak. v Lj. Prosti čas je posvečeval študiju sist. botanike, sodeloval pri Paulinovi »Flora exsiccata carniolica«, kjer je objavljenih več za Slovenijo novih in redkih rastlinskih vrst, katerih nahajališča je odkril ter opozoril nanje Paulina. Bavi se s fotografiranjem rastlin, rastišč in prirodnih spomenikov; mnogo njegovih slik je objavljenih po knjigah in revijah. Njegovi članki znanstvenega in poljudnoznanstvenega značaja so objavljeni v raznih periodičnih publikacijah, največ v Proteusu in PV. V Proteusu: Alfonz Paulin (1934); O Zoisovih cvetkah (1935); Dr. Stj. Horvatić, Flora in vegetacija otoka Paga (1935); 120-letnica Paučićevega rojstva (1935); Blagajev volčin (1935); Najlepša ptica v Jugoslaviji (1935); A. Paulin, Flora exsiccata carniolica (1935); Težavno delovanje odseka za varstvo prirode (1935); Nova vrsta praproti za Jugoslavijo: Botrychium virginianum (1935); Benjamin med praprotmi (1936); Zimzelen za klobuk (1937); Nov volčin na ozemlju bivše Štajerske: Alpinski volčin, Daphne alpina (1937); Botanična senzacija v Kočevskem časopisu (1937). V PV: Za cvetjem ob Gračnici (1937); F. Kos, Orchesellenstudien (1937); F. Kos, Ueber die polymorphe Aufspaltung der Isotomuri (1939). V drugih revijah in knjigah: Življenje in delo Rajka Justina (ZV 1938); Vodnik po zbirkah Nar. muzeja v Lj. Prirodopisni del (1933); Zadružni goni v prirodi (Zadrugar 1936); Dolenjski cvetnik (Zbornik Dolenjska, Lj. 1938); Janko Barleta Prinosi slovenskim nazivima bilja in naš botanični slovar (ČZN 1939); Na Savinjskih ognjenikih (PZb 1945). Nedokončana je ostala knjiga o naši alpski flori, ker Slov. plan. dr. ni zmoglo stroškov za knjigo, ki bi vsebovala ok. 150 barvastih slik. – Slika v skupini v Proteusu 1938, 149. Ap.

Piskernik, Angela: Petkovšek, Viktor (1908–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi420061/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine