Pestotnik, Pavel (1879–1955)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 44, 21. 10. 1928

Slovenski biografski leksikon

Pestotnik Pavel, organizator sokolstva in politik, r. 10. jan. 1879 posestniku v Kostanju pri Šmartnu v Tuhinjski dolini. Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnu in Kamniku, gimn. v Lj. (mat. 1900), dovršil enoletno vojaško službo v Celovcu, študiral od 1901 na češki univerzi v Pragi zgod. in zemljepis s pomožnimi vedami, narodopis pri Niederleju, filozofijo pri Masaryku in Drtini, prom. apr. 1906 z disertacijo Nacionalni in politični preporod Slovencev pred l. 1848, uspos. izpit dec. 1906. Služboval je v Lj. od marca 1907 kot suplent na obeh gimn., od sept. 1910 do upokojitve ob koncu š. l. 1931 kot prof. na dekl. liceju oz. na ženski realni gimn. Med vojno je dosegel čin stotnika, bil ob prevratu do marca 1919 v narodni vladi poverjenik za železniški promet, nato do konca 1920 nar. poslanec v začasnem nar. predstavništvu v Beogradu, 1923 preds. demobilizacijske komisije, 1925 do 1926 prosvetni načelnik lj. in mariborske oblasti. Bil je član uprave Mestne hranilnice in njenega ravnateljstva, je preds. Zadružne hranilnice, deluje v upravi Kreditnega zavoda in dr. — Pri Sokolu je bil že kot sedmošolec načelnik dijaškega odseka, na univerzi je ves čas deloval pri Sokolu Praha III, uspešno končal tehnični župni tečaj, se udeleževal telov. tekem v Pragi in na zletu v Lvovu (1903). Ustanovil je 1907 Sokola I. (danes Tabor, član vaditeljskega zbora ves čas do 1920, starosta 1910–31), prvo Sokolsko župo Lj. I. (1909, njen načelnik, od 1912 starosta) in Društvo za zgradbo sok. doma Sokola I. (1910); v Slov. sok. zvezi je 1909–12 sodeloval v tehn. odseku. 1909–14 je urejal in izdajal Sok. vestnik, od maja do okt. 1929 pa Sokol, Lj.-Tabor; v njih, v Slov. sok. koledarju in čeških sok. revijah je objavil mnogo telov., sokolsko-idejnih in vzgojnih, propagandnih in organizacijskih sestavkov; po Vaníčku je priredil 2 snop. Sokolskega evangelija (Lj. 1909–10) ter za vse društvene činitelje sestavil podrobna navodila Kako voditi in upravljati sokolska društva? (Lj. 1920). Za I. sok. kongres v Novem Sadu 1920 je v Srp. sok. glasniku napisal daljšo razpravo o sodelovanju Sokolstva z vojaštvom; v zvezi z gradbo Sok. doma na Taboru pa je v 2 broš. podal njeno zgodovino. Poljudnoznanstvenega značaja je razprava Teritorijalna zgodovina Slovencev do 16. stol. (Kolo MH 1909). — Politično se je javno udejstvoval od 1910 v Nar. napredni stranki, bil med ustanovitelji predvojne Domovine, sodeloval je pri Dnevu, SN, Naši bodočnosti in dr. — Slika: Kronika slov. mest 1934, 71 Šr.

Šlebinger, Janko: Pestotnik, Pavel (1879–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi417589/#slovenski-biografski-leksikon (13. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine