Perič, Ljudevit (1884–1926)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 9, 22. 2. 1925

Slovenski biografski leksikon

Perič Ljudevit, politik, r. 4. avg. 1884 v Borovnici, u. 21. jan. 1926 v Lj. Študiral je gimn. v Lj. (1896–1904) in pravo v Pragi, kjer je prom. 1914. Med vojno je prišel v rusko ujetn. in vstopil v dobrovoljsko legijo. Po vojni se je vrnil v Lj., kjer je 1921 odprl odvetniško pisarno. Pridružil se je socialistični stranki, izdajal od jun. do nov. 1922 socialistično glasilo Zarjo in se trudil za enotno socialistično gibanje proti anarhiji in demoralizaciji v stranki. Pri občinskih volitvah apr. 1921 je bil izvoljen v lj. občinski svet, junija za podžupana in sept. za župana po razveljavljenju Peskove izvolitve. Po razpustu občinskega sveta maja 1922 (komisar dr. Senekovič) in spremembi volivnega reda, ki naj bi Jugosl. demokr. str. zasigurala pri občinskih volitvah večino z določbo, da dobi v občinah z nad 10.000 prebivalci najmočnejša stranka polovico mandatov in participira proporcionalno tudi pri drugi polovici, se je ustanovila »Zveza delovnega ljudstva« delavcev, uslužbencev in malih obrtnikov po dogovoru kršč. socialistov, soc. demokratov in komunistov kot »protiutež že obstoječi solidarnosti kapitalističnih krogov«, ki je izvolila P.-a zopet za župana (jan. 1923). Že jun. 1924 je vel. župan Baltič razpustil obč. svet radi sistematizacije službenih mest in ustanovitve poklicnega gasilstva ter imenoval za komisarja odvetnika dr. Krejčija. Po nastopu Davidović-Koroščeve vlade opozicijskega bloka je bil P. imenovan za komisarja (jul. 1924), na kar je dobila Lj. nov. 1924 (Pašićeva vlada) gerentski svet Puc-Turk-Likozar. — Kot župan je zasledoval P. predvsem socialne reforme, sistematiziral službena mesta, izdelal službeno pragmatiko za uradnike in delavce, ustan. in organiziral poklicno gasilstvo, soc.-politični oddelek in izdelal pravilnik o oskrbi in upravi mestnih zavodov za obnemogle in za podpore brezposelnim ter se zavzel za Zvezo avtonomnih mest. Razširil je mestni vodovod, zgradil mestno kopališče ob Ljubljanici in prve mestne stanovanjske hiše na Prulah in za Bežigradom ter delal za odkup cestne električne železnice, podržavljenje dekliškega liceja i. dr. — Prim.: SMl 1922, 294–9; J 1926, št. 17; S 1926, št. 17; SN 1926, št. 17; DPol 1926, št. 18, 19; Pivec, Kronološki pregled v zborniku »Slovenci v desetletju 1918–28«, 758. — Slike: Zarja 1923, št. 11; Kronika slov. mest 1935, med str. 80–1. Pir.

Pirjevec, Avgust: Perič, Ljudevit (1884–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi413645/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine