Slovenski biografski leksikon

Pascher Hans, arhitekt, mestni stavbenik v Eggenbergu pri Gradcu, r. 19. jun. 1858 v St. Margarethen pri Eisenstadtu v Burgenlandu. Po očetu je potomec stare rodbine stavbarjev, po materi rodbine kamnosekov. Dovršivši realko v Oedenburgu je odšel v uk k stavbeniku Francu Schlöglu na Dunaj, kjer je dosegel 1877 »oprostitev« kot pomočnik. Po končanih zimskih tečajih na c. kr. stavbni in strojni obrtni šoli v topilnici v Wiednu na Dunaju je bil 1880 sprejet v specialno šolo prof. Friderika barona Schmidta na dunajski akademiji. Ta ga je zaposlil pri zidanju rotovža. Dve leti je bil namestnik arhitekta Ludovika Schöneja na Dunaju. Projektiral je več stavb za Ogrsko. Nato je bil 1884 skozi 9 let v službi mest. stavbenika Jožefa F. Flohra v Gradcu in vodil delo mnogih odličnih stavb. Od 1893 je bil skozi 8 let arhitekt stavbnega vodstva nove graške univerze in istočasno učitelj na drž. obrtni šoli v Gradcu. Po končani stavbi univerze je postal samostojen arhitekt in stavbenik. 17 let je bil v Mariboru in istočasno vodil Picklovo tovarno cementnih izdelkov in umetnega kamna. Izvršil je skoraj vsa občinska in erarična stavbna dela te dobe. Po vojni je obrt v Mariboru opustil. Od 1902 ima domovinsko pravico v Gradcu, kjer je ustanovil Grazer Bautechnikerverein. — P. je za škofije sekovsko, lavantinsko, lj., krško, veszprémsko i. dr. naredil nad 50 osnutkov za cerkve. V Sloveniji so se po njegovih načrtih postavile cerkve Sv. Pavla pri Preboldu, v Žalcu, Cirkovcah, Čadramu (z župniščem), Dolu, Št. Andražu pri Gorici, Rifenberku, Pevmi, na Viču (z župniščem), na Tanzenbergu pri Gospe Sveti, v Rajhenburgu, pri Sv. Juriju v Prekmurju. Naredil je načrte za zvonike v Slov. Bistrici, pri Sv. Petru pri Radgoni, Sv. Lovrencu pri Mariboru; načrte za notranjo opremo cerkva v Rajhenburgu (vse), pri Sv. Križu pri Ljutomeru (vel. oltar in prižn.), Poljčanah (vel. oltar), Studencih pri Mariboru (vel. oltar in prižnico), usmiljenih bratov v Kandiji (oltar), Jarenini (vel. oltar), Marijine cerkve v Celju (vel. olt.), v Dolnji Lendavi (olt.), Št. Andrežu pri Gorici (vse), cerkve šol. sester v Mariboru (vel. olt.); načrte za šoli v Jarenini in šol. sester v Mariboru, za mestno kopališče v Lj. in za več nagrobnikov v Mariboru. — P. je bil zadnjih 20 let pred svet. vojno eden v Sloveniji najbolj zaposlenih arhitektov. Delal je v zgodovinskih slogih, zlasti v novogotskem in novorenesanskem. Novih vrednot ni ustvaril, vrednost njegovih del je predvsem v solidni obrtniški izdelavi. — Prim.: A. Stegenšek, LKU 1914, 90, 94, 181; M. Marolt, Dekanija Celje, 123; A. Stegenšek, Konjiška dekanija, 294. Stl.

Stelè, Francè: Pascher, Hans (1858–po 1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi405205/#slovenski-biografski-leksikon (4. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine