Slovenski biografski leksikon

Paradiso (Paradiž) Franc Ksav., janzenističen slovenist, v Lj. r. 19. okt. 1717, u. 29. okt. 1791. O tem, da je študiral do ordinacije 1742 v Lj., se da samo ugibati, a neznana so tudi prva mesta njegovega službovanja. Dlje časa je služboval v Dolu pri Lj., torej v goriški nadškofiji, in sicer je bil najprej kaplan in beneficiat v Erbergovi graščini, od 15. apr. 1765 do apr. 1772 dolski župnik. Podoba je, da je pripadal k majhnemu številu kranjskih duhovnikov, ki so bili janzenisti že pred prihodom Herbersteinovim ter prav radi tega obrnili nase pozornost novega lj. škofa: pač v upanju na službo pri Herbersteinu se je dal upokojiti; že 2. dec. 1772 se je Herbersteinu v pismu zahvaljeval ter ga imenoval svojega dobrotnika; ko je lj. škof 7. maja 1773 naložil 80 gld. za upravo škofijske biblioteke, je bil P. že naslednji dan imenovan za škofijskega bibliotekarja, postal član Herbersteinovega konzistorija, examinator prosynodalis in škofov spovednik. Po vsej priliki je imel sloves dobrega slovenista: ni izključeno, da je bil 1779 član Kumerdejeve filološke akademije operozov; 1781 je postal član oficialne obnovljene akademije, torej tovariš Edlingu, Japlju, Kumerdeju itd., a kmalu nato ga je poklical škof obenem s 6 drugimi slovenisti v komisijo za revizijo slov. prevoda sv. pisma, v kateri je pomagal revidirati oba dela novega in 1. del starega zakona. — Prim.: Kidrič, Dobr. 191 (literatura), 242; Kidrič, Zgod 223, 231. Kd.

Kidrič, Francè: Paradiso, Franc Ksaver (1717–1791). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi404578/#slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine