Slovenski biografski leksikon

Pajk Milan, geograf in zgodovinar, r. 19. dec. 1876 v Mariboru dr. Janku P.-u, u. 18. jun. 1913 v Lj. Osn. šolo in 1. gimn. razr. je dovršil v Brnu na Moravskem, ostale gimn. razr. in maturo (1894) na akademski gimn. na Dunaju. Študiral je 2 sem. pravo, nato zemljepis in zgodovino na dunajski univ. (1894–8) in 1899 opravil profesorski izpit. Služboval je kot supl. 1898–9 na gimn. v Kranju, kot prov. učitelj 1899–1901 na učiteljišču v Lj., od 1901 pa kot profesor na lj. realki. V Lj. je obenem poučeval na višji dekl. šoli, pedagoškem tečaju, tečaju za meščansko-šolske učitelje in tečaju za podčastnike. Od 1903 je bil blagajnik Muzejskega dr., zadnji 2 leti dopisnik centr. komisije za varstvo umetn. in zgod. spominikov na Dunaju. – L. 1898 je v Gabrščkovi SK 73–4 izdal pod psevd. Milovan romantiški igrokaz v 3 dej. Mlada Zora. Mnogoštevilne so njegove arheološke, geogr. in zgod. razprave, ocene, poročila, nekrologi; zadnja leta je pisal zemljepisne učne knjige. Važnejši spisi: Črtice o nekdanjih slov. naselbinah v Gor. Avstriji (IMK 1897, 152–9, 177–84); Dr. Janko Pajk (ZSM 1900, 1–25); Dr. Janko Pajk (LZ 1900); Pavlina Pajkova (DS 1902, 331–40, 394–9); Zemljepis za srednje šole I. del (Lj. 1909); II. del izpopolnil in priredil K. Prijatelj (Lj. 1924). Ocene, zapiske, poročila in nekrologe so prinesli: IMK 1906, 52, 120, 174; Carn 1909, 165, 169–72; 1910, 78–9, 103, 162, 267, 269, 306; 1911, 108, 111, 114–5, 119–22, 229, 320–2, 327–8, 340, 342; 1912, 136, 147, 150, 202–3, 216, 221, 276; 1913, 52–7, 69, 76, 79, 172; LZ 1910, 52; 1911, 161, 607–8; 1912, 567, 620; PV 1910, 155–7; 1912, 105–7. Sodeloval je pri izdaji zemljevida slov. ozemlja SM; pošiljal je tudi poročila v LZg. – Prim.: J. Breznik, Carn 1913, 178–82 (s sliko); J. Š(lebinger), LZ 1913, 351; J. T., PV 1913, 146–7; A. Robida, Čas 1911, 356–9. Cpd.

Capuder, Karel: Pajk, Milan (1876–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi403181/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine