Slovenski biografski leksikon

Orožen Janko, zgodovinar in šolnik, r. 10. dec. 1891 v Turju nad Hrastnikom. Po dovršeni domači enorazr. osnovni šoli je obiskoval učiteljišče v Mariboru (1907–11, mat. 1911), mat. kot privatist 1913 na celjski gimn., študiral do svet. vojne pravo na češki univ. v Pragi, dovršil študije 1921 na modroslovni fak. v Lj., kjer je jun. 1922 dipl. in hkrati napravil prof. izpit iz slov., zgod. in zemljepisa. Učiteljeval je 1911–5 v brežiškem okraju, od jeseni 1919–21 na I. deški mešč. šoli v Lj., bil 1921–4 predmetni učitelj, suplent in končno prof. na gimn. v Murski Soboti, od jeseni 1924 službuje na drž. real. gimn. v Celju. — Spisal je Zgod. Celja v 3 delih: I. Prazgodovinska in rimska Celeja. (Celje 1927), II. Srednjeveško Celje (1927), III. Novoveško Celje, 1456–1848 (1930; prim. O.-ovo skico Geschichtlicher Werdegang der Stadt Celje, Cillier Beilage der Marburger Zg 1928 št. 82), Zgod. celjske gimn. (Izv. celjske gimn. 1928) in sestavil z R. Savnikom Vodnik po Celju in okolici (1928). Priredil je po Zpěváku Učbenik češkega jezika (Lj, 1928) in samostojno Učbenik ruskega jezika (Lj. 1929). Za publikacije Umetniške propagande v Lj. je uredil Masarykovo čitanko (1930), iz franc. prevedel Šimák-Peškovo Zgod. čehoslov. naroda (1930) ter po raznih virih sestavil Opis čehoslov. republike (1931). Pisal je o pedagoško-didaktičnih vprašanjih: Aktualna sociološko-pedagoška razmotrivanja (PZ 1928), Materinščina kot središče jezikovnega pouka v sred. šoli (GJPD 1930), Materinščina na naših šolah (PZ 1931), Kratek pregled zgodovine slov. šolstva (GJPD 1931), Organizacija šolstva v češkoslov. republiki (PZ 1928), Stoletnica rojstva G. Ad. Lindnerja (tam), o njegovem delovanju v Celju (Pedag. Rozhledy 1929); obdelal je 2. del Zgod. Jugoslovanov za nižje razr. srednjih šol (Lj. 1929), poslov. (anonimno): Baden-Powel, Skavt, navodilo za vzgojo dobrih državljanov (Lj. 1932), napisal Zemljepisa Jugoslavije za 4. in 8. razr. sred. šol (Lj. 1933) in priredil učbenik Zgodovina najnovejše dobe (1815 do 1920) za 8. razr. srednjih šol (Lj. 1933). V mladinskih listih in časnikih je objavil več krajših beletrističnih prevodov in poljudnih člankov. — Prim.: Saria, LZ 1928, 369–71; Baš, ČZN 1928, 89; J. Mravljak, ČZN 1932, 50; Preobraženskij, LZ 1930, 306. Šr.

Šlebinger, Janko: Orožen, Janko (1891–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi397476/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine