Slovenski biografski leksikon

Ojevic Ivan Krst., ljudski misijonar, r. 24. jun. 1804 v Gradcu, u. 17. jul. 1884 v Innsbrucku. Šolal se je do 1. leta filoz. v Lj., kamor je prišel že kot otrok s starši, 1826 stopil v kongreg. redemptoristov, dovršil 1826/7 na Dunaju 2. leto filoz., opravil 1927/8 noviciat, po zaobljubah študiral 1828–32 teol. na redovnem učilišču v Mauternu na Gor. Štaj., bil 1832 ord. Po kratkem bivanju v Leobnu in na Dunaju je o vel. noči 1833 prišel s Čehom Kosmačkom in Radovljičanom Dornikom v Maribor, kjer so redemptoristi prevzeli slov. predmestno faro; spričevalo, da znata slovensko, ki sta ga O. in Dornik predložila guberniju, je dal Jern. Kopitar. O. je v Mariboru vzgledno deloval, da so mu ljudje rekli »naš sveti kaplan«; 1842–5 in 1847/8 je bil rektor redovne hiše. Ko so bili 1848 redemptoristi pregnani, je O. na; Slomšekovo željo prosil za župnijo Marenberg, jo 1849 dobil in bil dekan in okr. šolski nadzornik ter škofu pomagal pri misijonih in duh. vajah. L. 1852 se je redemptoristom zopet dovolila naselitev v Avstriji. O. je prosil za odpust iz škofije, ga 1853 dobil, 1. maja 1854 šel iz Marenberga in se vrnil k redemptoristom. Iz Leobna ga je 1854–8 Slomšek večkrat povabil na misijone in duh. vaje. Kasneje je O. 1858–63 bival na Dunaju, od 1863 do smrti v Innsbrucku. Izdal je Kratko popisanje življenja svetiga Alfonsa Marije od Liguori, nekdanjiga škofa svete Agate Gotov in duhovniga Očeta zbiralša nar svetejšiga Odrešenika (Gradec 1840), ki mu je dodejal Litanije od sv. Alf., Pesem od sv. Alf. in svetnikovo podobo pred naslovnim listom. Življenjepis je signiran na str. 57: J. O. C. SS. R. Pesem se je natisnila tudi posebej (iste tisk. napake ko v knjižici!). — Prim.: Kronika v franč. sam. v Mariboru I, 190–1; Orožen I, 92; Joh. Nordmann, Die Liguorianer, Wien 1849, 282–6 (pismo O.-evo); ZD 1858, 98; K. Mader, Die Kongregation d. allerheil. Erlösers in Österreich, Wien 1887, 503–5; F. Ilešič, V oceno Slomškovega delovanja, P 1903, 270, 273, 275; M. Napotnik, Die Basilika zur Heil. Maria … Maribor 1909, 16, 19–22; J. G(laser), ČZN 1923, 106; Slomšek opatu Vodušku 22. febr. 1858, AZN I, 181. — Primerek Kratkega popisanja … je v Štud. knjižnici v Mariboru; edini znani primerek ponatisa pesmi, ki ga je v župnišču v Marenbergu iztaknil K. Glaser (LZ 1894, 572), je izginil (por. g. dek. Messnerja). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Ojevic, Ivan Krstnik (1804–1884). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi394385/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine