Slovenski biografski leksikon

Ogrin Fran, pravnik, r. 25. jan. 1880 v (Stari) Vrhniki, je 1902 dovršil gimn. v Lj., študiral pravo na Dunaju in bil 1908 prom. V začetku 1908 je vstopil v polit. upr. službo pri dež. vladi v Lj., bil po eno leto v Lj. in Novem mestu in nato po 15 mesečni vojaški službi do prevrata 1918. v Črnomlju. V nov. 1918 je bil imenovan za vodjo okr. glav. v Kočevju, bil od maja 1920 do jun. 1921 pri Nar. oz. Dež. vladi v Lj., nato okr. glavar v Kočevju, od sept. 1923 okr. glavar v Kamniku, od sept. 1931 srezki načelnik v Kranju. Povsod se je zavzemal za gospodarske potrebe okrajev. V Kočevju je reorganiziral svoj urad po novih drž. polit. potrebah, skrbel za pravilno slov. označbo krajev, pobudil ustanovitev društev za zgradbo ubožnice in hiralnice v Kočevju, Ribnici in Vel. Laščah. V Kamniku je poživil akcijo za zgraditev ceste v Kamn. Bistrico. Tu in v Kranju je delal za oživljenje tujskega prometa in pisal za to članke in brošure (PV 1923, 72; 1925, 275; 1926, 63, 251; 1927, 132; 1928, 25, 155; 1929, 25; 1930, 9, 126; 1931, 70; 1933, 195; v zborniku Gorenjska, 1931, 105 o Kamniku; Slike iz Belokrajine, 1922). Poleg tega je napisal mnogo člankov gospodarske, kulturno-polit. in tujsko-prometne vsebine za SN, J, S, Jsln, Jsla, Naš glas, Prerod, Jugosl. Borzo (1920, št. 17–20, 22–4, 27–8; 1921, št. 2, 12–3, 15, 19, 22, 28), TL (1921, št. 35, 37, 44–5, 47, 59, 60, 101), Lovca (1932, 414) in zbornik Kmetijstvo kamn. sreza (1932, 8). Spise iz upravnega in drž. prava je priobčil v SP 1917, 111; 1920, 145, 233; 1921, 248; 1923, 283; 1924, 254; 1925, 217; 1927, 80; 1928, 211), Lovcu (1921, 19). Izdal je Državoznanstvo 1929 z dopolnili 1930 in 1932. Udejstvoval se je v nar. društvih in društvu konceptnih uradnikov polit. uprave v Lj. – Prim.: J 1930, št. 26 (s sliko). Slika: Gorenjska, 105; PV 1933, 195. Pc.

Polec, Janko: Ogrin, Fran (1880–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi393647/#slovenski-biografski-leksikon (8. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine