Slovenski biografski leksikon

Nicolaus, kartuzijan v Bistri pri Vrhniki, iluminator, je 1347 prepisal in iluminiral pergam. rokopis Avguštinovega dela De civitate Dei (rkp. št. 2 drž. bibl. v Lj.), kakor izpričuje napis v zlatih in srebrnih rdeče obrobljenih gotskih majuskulah na pergamentu, s katerim je prelepljena notranja stran sprednjih platnic. Iluminatorjevo in kopistovo ime je v okrasku na fol. 2´. Najbrž je ta N. identičen z onim, ki je 1360 postal prior v Bistri. — Prim.: Radics, MHK 1862, Kos-Stelè, Srednjeveški rokopisi v Sloveniji 58–66 (slika fol. 2´ in 3, detajli s fol. 2´ in 56´); Grefe, Alt-Krain 7; Kukuljević 32; Kosmač, SG 1863, 287; Gruden 141 (slika fol. 2´, pod njo napačno ime Filip); Mal, Zgod. umetn. pri SHS, sl. 13. St.

Steska, Viktor: Nicolaus (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi387740/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine