Slovenski biografski leksikon

Nečásek Jan. Nep., šolnik, r. 5. sept. 1813 na Visokem pod Krkonoši, u. 26. nov. 1866 v Pragi. Osnovno šolo je obiskoval doma in v Litomeřicah, gimn. v Jičinu (1826 do 1831), na vseučilišču v Pragi je študiral jezikoslovje, matematiko in filozofijo, bil od 1834 avskultant na staromestni akad. gimn. v Pragi, postal tam 1838 adjunkt, bil nameščen 1842 kot pravi prof. in 1850 kot začasni ravn. na gimn. v Hebu, sept. 1852 imenovan za ravnatelja na lj. gimn., ki jo je uspešno vodil 10 let. Zlasti je skrbel, da so se pomnožili učni pripomočki, da se je zopet uvedla telovadba ter ustanovila 1855 podporna zaloga za potrebne in vredne dijake. Kot odkrit rodoljub je po dolgotrajni borbi dosegel, da se je začela slovenščina na lj. gimn. poučevati v materinščini in da se je 1861 uvedla slovenščina kot učni jezik za verouk v 1. razr. Ob njegovem ravnateljevanju je gimn. program 1860 prvič priobčil slov. razpravo, i. l. se je ob razdeljevanju šolskih daril v mestnem strelišču glasil prvi slov. govor in 1861 je Macun na zavodu poučeval ilirščino kot prost predmet. Pred svojim prihodom v Lj. je N. dopisoval v češki časopis Prijatelj mladine in v Praške novine, v Lj. se je sicer dobro naučil slovenščine, a se v njej lit. ni udejstvoval. Za slavnostni album, ki ga je gimn. učiteljski zbor 18. nov. 1856 poklonil cesarski dvojici ob njenem prihodu v Lj., je zložil prigodno lat. odo. Kot član zgod. društva za Kranjsko je za MHK sestavil statistiko lj. gimn. za l. 1770–1857 (1856, 101), napisal biogr. črtici o prefektu Inoc. bar. Tauffrerju (1858, 97) in Metelku (1861, 15) ter iz gimn. arhiva objavil prošnjo odbora kranj. dež. stanov z dne 20. apr. 1787 do cesarja za obnovitev filozofskega študija v Lj. po načrtu nove visoke šole na Dunaju (1859, 25), predpis o pouku in disciplini na gimn. z dne 10. avg. 1810 (1861, 29) ter Wildejev osnutek za organizacijo študijskega sosveta na lj. liceju iz l. 1792 (1862, 12); njegova zgodovina lj. gimn. z bogatim arh. gradivom je dospela do l. 1792 (progr. lj. gimn. 1859 do 1861). Ko je febr. 1862 odhajal iz Lj. za ravn. na staromestno akad. gimn. v Pragi, mu je izročil učit. zbor vdanostno adreso, mladina pa je poklonila svojemu blagemu in očetovsko skrbnemu vodji »v znamenje srčne hvaležnosti in resničnega spoštovanja« Venec s pesniškimi prispevki dijakov iz raznih razr. (Lj. 1862). — Prim.: Progr. lj. gimn. 1862, 31; ZD 1862, 54; N 1862, 78–9; N. in Metelko, Marn XI, 107; Riegrov Slovn. nauč. V (1866), 684; (Fr. Marn), ZD 1866, 271; N 1866, 410; progr. lj. gimn. 1867, 26; Wurzbach XX (1869), 112; Marn, UT 1875, št. 1–12 = XIII, 1–35. Šr.

Šlebinger, Janko: Nečásek, Janez Nepomuk (1813–1866). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi386205/#slovenski-biografski-leksikon (25. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine