Slovenski biografski leksikon

Munda Avgust, pravnik in ribar, r. 13. apr. 1886 v Brežicah ob Savi kot sin kasnejšega veter. referenta pri dež. vladi v Lj. Ivana M.-e. Osn. šolo je obiskoval v Brežicah, dovršil 1. r. na slov. gimn. v Celju, ostale razr. v Mariboru (1904), pravne študije v Gradcu, kjer je bil 1910 prom. za doktorja prava. L. 1909 je vstopil pri dež. sod. v Lj. v sodno prakso, bil imenovan konec 1913 za sodnika brez stalnega služb. mesta v Lj., 1914 za Radovljico, sept. 1919 za nam. drž. pravdnika v Lj., marca 1922 pa za nam. viš. drž. pravdnika, kar je še sedaj. Dejanski je služil od početka svetovne vojne do 1. febr. 1920 v vojski, nazadnje pri vojnem sod. v Zagrebu in naposled v Lj. Od 1. febr. 1920 do 1. jan. 1923 je bil dodeljen poverjeništvu za pravosodje, kasneje odd. pravosodn. min. v Lj. L. 1933 je bil izbran za priv. docenta mater. kaz. prava na jur. fak. v Lj. — Njegovi pravni spisi: Lov in ribarstvo in novi kaz. zakon (Lovec 1923, 53); Nekaj pripomb o sodni praksi glede na novo kaz. zakonodajo (SP 1931, 195, 256); Zaščita časti po novem kaz. zakonu (SP 1932, 45, 96, 152); O žalitvah, ki jih je izrekel storilec zgolj napram žaljenemu (Pravosodje 1932, 80); Pospešitev in pocenitev sodn. kaz. postopanja (ib. 1933, 475); Ustna obtožba v postopku pred okrož. sodiščem (SP 1933, 185); Grundzüge d. Ehrenschutzes im jugosl. Str.-GB. (Zschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. 1933, Bd. 53); Sistematičen pregled pritožb v sodn. kaz. postopniku (pril. SP 1933, št. 9–10; skupno z dr. Pajničem); Kako učinkuje privolitev oškodovanca na protipravnost kaznivih dejanj zoper življenje in telo (SP 1934); Nemški zakon o sterilizaciji (ZV 1924, št. 5); Problem sterilizacije in kazensko pravo (SP 1934, 244); Vzgojni vpliv mladinskih sodišč (Misel in delo 1934, 38); Preiskovalni zapor v postopku zoper mlajše mladoletnike (Pravosudje 1934, 890); Ali veljajo določbe o kazenskem registru tudi za mlajše mladoletnike (SP 1935); De quelle manière pourrait-on concilier, dans l'organisation de la détention préventive des mineurs, les exigences de la procédure avec l'intérêt de la protection morale du mineur contre les dangers de la détention (referat za XI. mednar. kriminal. kongres v Berlinu 1935).

M. je 1921 pobudil in pripravil ustanovitev Slov. rib. društva, ki mu je bil tajnik in kasneje predsednik do 1930; istočasno je bil tajnik in pozneje predsednik Kranjskega ribarskega odbora. Proučeval je tu- in inozemsko ribarsko zakonodajo, sodeloval pri novelizaciji kranjskega rib. zak., spisal komentar k temu zak. (Rib. zakon za lj. in marib. oblast z naredbama o rib.-polic. izvrš. določilih in o napravi rib. okrajev 1928); sodeloval pri sestavi oblastne uredbe za ribarstvo (1929) in pri sestavi enotnega drž. rib. zak. kot član za to sestavljenega odbora pri min. za poljedelstvo in vode. L. 1926 je spisal: »Ribe v slov. vodah«. Upoštevajoč zemljepisno Slovenijo (tudi Goriško, Koroško), je zbral tukaj imenoslovje rib; hkrati naj bi služila knjižica za določevanje rib. Poleg mnogih notic je v Lovcu spisal še vrsto člankov iz rib. zakonodaje, pa tudi bio- in ihtioloških: O osnutku enotnega rib. zak. za kraljevino SHS (Lovec 1921); O varstvu rib, Sulčji zarod v naših vodah (ibid. 1922); Kako se sestavljajo pogodbe o zakupu ribolova? Ribe v porečju Save (ibid. 1923); Kako prevažamo in vlagamo mladice? Nekaj podatkov o sulcih v naših vodah, O ribarskih okrajih, O ribji lovi s prepovedanim orodjem in na prepovedan način, Ribe v porečju Soče (ibid. 1924); Nekaj o akvarijih, Nekaj statističnih podatkov o sulčji lovi v Savi in Ljubljanici, O gojenju postrvjega zaroda (ibid. 1925 in ponatis); Ribarski okraji in njih pritoki, Strokovno mnenje okr. rib. odbora v Lj. o najmanjši meri za sulca, Samosvoji rib. okraji, Lov z umetno muho, Uprava naših postrvjih potokov, Ameriške vade za lov roparic (ibid. 1926); Pravno stanje ribarstva v kraljevini SHS (ibid. 1927 in ponatis); Razširjenje kranj. rib. zak. na ozemlje vse Slovenije, Temeljna načela za ustvaritev rib. okrajev na ozemlju bivše Kranjske, Ohridska postrv, O pomenu trnkarskega sporta, † Prof. Ivan Frankè, Nekaj misli o izenačenju ribarske zakonodaje v kraljev. SHS (ibid. 1927); Noveliranje kranj. rib. zak. Postrvje vališče v Kallwangu, Izenačenje predpisov o varstveni dobi in o najmanjši meri rib v Sloveniji, Osnutek okvirnega rib. zak., Salmonidi Balkana, Ribja steza v Fali, O sulčarki, Regulacija rek in ribarstvo, Ribarstvo na Kranjskem za časa Valvasorja (ibid. 1928); Uredba za ribarstvo za lj. oblast, O potrebi umetnega gojenja sulca, O ribarski statistiki (ibid. 1929); Onečiščanje javnih vodá in ribarstvo (ibid. 1930); Nekaj statističnih podatkov o uspevanju sulcev v Savi in Ljubljanici (GMDS 1930); Statistische Daten über das Wachstum des Huchens im Savegebiete (Schweitzer. Fischerei-Zg. 1930); Die künstl. Zucht des Huchens in Jugoslavien (referat na mednar. limnološkem kongresu v Beogradu 1934). Pc.

Polec, Janko: Munda, Avgust (1886–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi379490/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine