Slovenski biografski leksikon

Müller Valentin, prvi vodja MD, r. 10. dec. 1816 posestniku Kumerčevega mlina na Medborovnici župnije Glinje v Rožu, u. 6. jun. 1899 v Celovcu. V šolo je začel hoditi v Borovljah, prišel 1828 v 2. razr. celovške glavne šole, bil 1829–35 izvrsten dijak gimnazijec, 1835–7 odlično študiral filozofijo in 1837–41 bogoslovje, ord. 1840. L. 1841–4 je bil kaplan v Št. Juriju na Zili, 1844–8 nadaljeval teol. študije v dunajskem Avguštineju in postal doktor bogoslovja, apr.–jun. 1848 upravljal župnijo Logavas ob Vrbskem jezeru, nato bil do jeseni 1852 kaplan pri stolnici v Celovcu in od 1849 poučeval staro zavezo v bogoslovju, zopet do jeseni 1859 župnik v Kotmarivasi, 1859–84 stolni kanonik in nato do smrti stolni prošt. Kot kanonik je bil škof. šolski nadzornik, 1869–96 ud dež. šol. sveta, 1865–84 vodja duh. in dijaškega semenišča, od 1878 prodirektor bogosl. učilišča. L. 1873 naj bi bil po resignaciji škofa Vidmarja imenovan za lj. škofa, pa je to s prošnjo preprečil. Bil je vodja MD od 1860, ko se je prejšnje književno društvo preosnovalo v cerkv. bratovščino, do smrti. Za H. Zschokkejev zbornik Die theol. Studien und Anstalten der kath. Kirche in Österreich (Wien 1894) je napisal poglavje o duh. semenišču in bogosl. učilišču v Celovcu. Za razvedrilo se je bavil z astronomijo in urarstvom. — Prim.: Mir 1899, št. 16, 17; S 1899, št. 129, 131; SN 1899, št. 129; P 1899, 174; LZ 1899, 446; J. Rozman, KMD 1900, 9–10 (s sliko). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Müller, Valentin (1816–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi379214/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine