Slovenski biografski leksikon

Mraz Tomaž, katehetičen pisatelj, r. 5. dec. 1826 v Št. Vidu pri Ponikvi na Štaj., u. 17. sept. 1916 v Gradcu. Gimnazijo je študiral 1842–7 v Celju, filozofijo v Gradcu, teologijo v Celovcu in bil 1853 ord. v Št. Andražu. Bil je 1853–5 kaplan v Šmarju pri Wolfsbergu, 1855/6 na Kalobju, 1856–9 na Sladki gori, 1859/60 v Koprivnici; 1860–5 je bil v krški škofiji in služboval kot kaplan v Libeličah, na Prevaljah in v Pliberku; 1865 do 1869 je bil veroučitelj na gimn. v Sibinju (Hermannstadt) na Sedmograškem (pač naslednik lavant. duhovnika Flor. Kleineja, gl. Orožen II/2, 115); vrnivši se v lavant. škofijo je bil 1869–82 kurat v Vuhredu, 1882–99 nadžupnik in dekan v Vuzenici; 1899 je stopil v pokoj, bival v Slov. Bistrici, Selnici ob Dravi, Mariboru; 1907 se je preselil v Gradec. M. pripada Slomšekovemu krogu in je kot katehet učenec Jožefa Rozmana. Bil je skromen in delaven mož in odločen Slovenec, kar mu je zlasti v Vuzenici nakopalo nasprotovanje nemškutarjev. Dopisoval je v N, SGp, Ost und West, Vaterland, Draupost, Südsteier. Post. Kot libeliški kaplan je izdal Djansko navodilo, po kterem naj se prvošolci v presv. Jezusovi veri podučujejo (Maribor 1861). Kot priloga SPj in posebej so izšle Šolske kateheze za prvence (Celovec 1878) in obširna Razlaga srednjega in največjega šolskega katekizma (Celovec 1883), ki ima dodatek: Nekaj iz katehetike … Jožefa Rozmana (str. 1034–6). — Prim.: Katalogi celjske gimn.; službeni list v škof. arhivu v Mariboru; poročilo celovškega ordinariata; vuzeniška kronika; Glaser III, 287; IV, 260, 267; Simonič 325; Straža 1916, št. 76; J. Mravljak, Nadžupnija in dekanija Vuzenica (Maribor 1928) 421–3. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Mraz, Tomaž (1826–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi377901/#slovenski-biografski-leksikon (3. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine