Slovenski biografski leksikon

Morocutti Camillo, politik in publicist, r. 30. marca 1893 pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, živi v Avstriji. Študiral je gimnazijo v Mariboru (1904–11) in medicino v Gradcu, kjer je tudi promoviral. Služboval je kot okrožni zdravnik v Št. Ilju v Slov. gor., moral zapustiti službo, opustil 1929 tudi prakso in se preselil v Avstrijo. Po vojni se je pričel baviti z manjšinskim vprašanjem, se trudil za kulturno in politično svobodo nemške manjšine v Sloveniji, za mednarodno manjšinsko organizacijo in za sporazum med narodi. Bil je predsednik Nemške lige za Društvo narodov in sporazum med narodi, sekcije za Slovenijo in odbornik Političnega in gospodarskega društva Nemcev v Sloveniji. Na mednarodnih manjšinskih kongresih v Ženevi je bil zastopnik nemške manjšine v Sloveniji. Od 1922 dalje je objavil številne načelne, informativne in polemične članke o nemški manjšini v Sloveniji in Jugoslaviji in manjšinskem problemu sploh v raznih nemških časnikih in časopisih tu- in inozemstva. V slov. listih je objavil Slovanstvo in Nemštvo (SN 1923, št. 258), Politika sporazuma Nemcev v Sloveniji (NDk 1927, št. 6) in Etos manjšine (SMI 1927, 73). O problemu slovenske manjšine na Koroškem je napisal Zur Kärntner Minderheitenfrage (Cillier Zg 1925, št. 94), Grundsätzliches zur Minderheitenfrage in Kärnten u. Slowenien (ib. št. 100), Die Minderheitenfrage in Kärnten u. Slowenien (Tagespost, 15. jan. 1926), Die Kulturautonomie für die Kärntner Slowenen (Tägl. Rundschau, Berlin, 4. avg. 1927). Že 1924 je izdelal Entwurf zu einer gemeinsamen Schutzaktion der Minderheitsvölker (Cillier Zg 1924, št. 29), ki ga je razširil v brošuro Europa u. die völkischen Minderheiten (Jena 1925) in je sestavil Denkschrift zur Frage der deutschen Minderheitsschulen in Slowenien (Cillier Zg 1925, št. 101), ki jo je izročilo Politično in gospodarsko društvo Nemcev v Sloveniji naučnemu ministru Radiću. — Slika: IS 1927, št. 8. Pir.

Pirjevec, Avgust: Morocutti, Camillo (1893–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi376068/#slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine