Slovenski biografski leksikon

Mölk Josef Adam, Ritter von, slikar v 2. pol. 18. stol., r. na. Tirolskem; od 1764 do 80-tih let je živel na Štajerskem. V prvi dobi je deloval na Tirolskem, kjer je 1753 s freskami okrasil cerkev v Sterzingu in druge; 1757 je poslikal »kavarniško sobo« v gradu Nymphenburgu pri Münchenu. V svoji drugi dobi je poslikal na Štajerskem cerkev v Reinu pri Gradcu 1766, 1765 pa refektorij istotam; 1772 je poslikal cerkev v Lebringu, 1770–3 cerkev Mariahilf v Gradcu; 1775 svod kapele sv. križa v stolnici v Mariboru; 1776 cerkev v Strassu, 1775–7 župno cerkev v Köflachu i. dr. V tretji dobi je deloval v Nižji Avstriji. Na Dunaju je poslikal kapelo sv. Peregrina v cerkvi servitov na Rossaui; 1780 cerkev v Michelhausenu pri Tullnu; cerkev v Heiligenreichu in cerkev servitov v Langecku. Poleg stenskih slik je naslikal tudi mnogo oltarnih slik v olju na Štajerskem in Nižjem Avstrijskem. M. je bil spreten dekorativni slikar, ki ga je sodobnost močno precenjevala. L. 1774 je dobil plem. naslov. — Prim.: Wastler; Wurzbach XVIII, 417. Stl.

Stelè, Francè: Mölk, Josef Adam, Ritter von (1718–1794). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi374778/#slovenski-biografski-leksikon (5. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine