Mohorič, Jakob (1888–1976)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 35, 28. 8. 1927

Slovenski biografski leksikon

Mohorič Jakob, publicist in organizator, r. 27. apr. 1888 v Njivici, župnije Selca nad Škofjo Loko, živi v Lj. Študiral je gimn. v Kranju 1900–8 in pravo na Dunaju, kjer je promov. 1913. Služboval je eno leto pri Zadr. zvezi v Lj., delal prakso pri sodišču, bil koncipient in je od 1922 samostojen odvetnik ter predsednik Zadr. gospodarske banke od njene ustanovitve. — Kot visokošolec je sodeloval pri Zori in Domoljubu tem je urejeval Domoljubovo prilogo Društvenik (1909–12), ki je vseboval predvsem navodila za društveno delovanje; 1912–3 je bil urednik NGp (Lj.), v katerem je objavljal tudi še pozneje številne članke o gospodarskih stvareh: Zadružništvo in velepodjetja (1923), Dve osnovni napaki projekta za zakon o drž. poljedelski banki (1924), O prisilni poravnavi (ib.), Vprašanje obrestne mere (1925), O zaščiti vlagateljev in upnikov (1929), Oderuštvo v novem kazenskem zakonu (1930) i. dr. Sodeloval je pri Naši moči, S, Avtonomistu, Času, NoZ in objavil mnogo člankov v medvoj. Jsln. Pisal je večinoma o aktualnih vprašanjih, zadružništvu, kmetskih zadevah, o stanovskih in političnih stvareh, o agrarni reformi, socialnih in pravnih problemih i. dr. — Sodeloval je pri raznih organizacijah, bil član načelstva Zadr. zveze (od apr. 1919), podpredsednik Gospodarske zveze (1920), predsednik Oblačilnice, odbornik Kmečke zveze od ustanovitve in predsednik Prosvetne zveze od 1923 do nje razpustitve v febr. 1933. Politično je bil pristaš SLS, član njenega izvršilnega odbora od prevrata do 1926 in ob prevratu član finančnega odbora Narodnega veća. Šifre: M.; J. M.; Dr. J. M. — Slika: IS 1925, št. 2. Pir.

Pirjevec, Avgust: Mohorič, Jakob (1888–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi373897/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine