Slovenski biografski leksikon

Mis Celestin, risar in modeler, r. 20. febr. 1863 v Hostokreji na Češkem, u. 25. sept. 1918 v Lj. Risanja in modeliranja se je učil od 1875 dalje na obrtni šoli in na c. kr. umetniški šoli za zlatarje pri akademiji likovnih umetnosti v Pragi. L. 1882 je postal redni slušatelj na specialni šoli za kiparstvo na umetno-obrtni šoli na Dunaju. L. 1885 je postal učitelj risanja, modeliranja in rezbarstva na obrtni šoli v Chrudimu na Češkem. Takrat je izdelal mnogo načrtov za razna umetnoobrtna dela. Iz tega časa je bogato figuralno, reliefno in ornamentalno okrašena omara, ki so jo 1888 poklonili moravski plemiči cesarju Francu Jožefu in se nahaja sedaj v dvornem muzeju na Dunaju. L. 1889 je bil nastavljen na drž. obrtni šoli v Lj. za risanje, rezbarstvo, modeliranje in kiparstvo; 1898 je postal istotam redni profesor. Med tem je potoval v Nemčijo, v Prago in Italijo in se udeleževal kurzov za učitelje umetnoobrtnih šol v Salzburgu. Prostoročno in geometrično risanje je poučeval tudi na realki in višji dekliški šoli v Lj. Tukaj se je M. veliko prizadeval za povzdigo in osamosvojitev domače umetne obrti s tem, da je izdeloval načrte za razne umetnoobrtne predmete posebno cerkvenega značaja. Snoval je v historičnih slogih, uvajal pa je tudi stare slovenske in slovanske motive. M.-ova glavna dela so sledeča (gre vselej za načrte, po katerih so te predmete izdelovali razni obrtniki): 3 oltarji in prižnica za cerkev v Žalni; 2 oltarja za podružnico v Št. Vidu; oltar za cerkev na Krki; prižnica za cerkev v Lipoglavi; 2 oltarja za cerkev v Šmarju na Dol.; lestenec za električno razsvetljavo v uršulinski cerkvi v Lj.; bogata srebrna, z dragimi kameni okrašena monštranca za cerkev na Sveti gori pri Gorici; srebrn kelih s staroslovansko ornamentiko za č. kan. dr. Svetino; gotski veliki oltar za cerkev pri Sv. Valentinu; veliki oltar za cerkev v Notranjih goricah; lestenec, tabernakeljska vratca s figuralnim emajliranim okrasom in stenski svečniki za cerkev v Trnovem v Lj.; za cerkev v Kosezah pri Lj. vsa notranja oprema; veliki oltar in krstni kamen za cerkev v Fari pri Kostelu; 2 oltarja za cerkev v Dolu; nagrobni spomenik za Vincencijevo družbo v Lj.; klopi in stranski oltar za frančiškansko cerkev v Lj.; klopi in glavna vrata za cerkev sv. Petra v Lj. Načrte je prispeval za razna dela podjetjem Grom na Vrhniki, Kunstler v Litiji, Mlakar v Št. Petru, Grohar v Škofji Loki itd. Zasnoval je gotsko prižnico za cerkev v Šmihelu pri Žužemberku; zastavo s staroslovanskimi ornamenti za Kat. izobraž. društvo v Železnikih; veliki oltar pri Mariji Devici v Polju; monštranco za stolno cerkev v Lj.; načrte za oltarje v cerkvi na Bledu, za kapelico v I. drž. gimn. v Lj. itd.; za tvrdko Samassa v Lj. je projektiral in modeliral mnogo zvonov. Več njegovih del je objavila pisarna za učila na Dunaju; zbirka njegovih del v tehnološkem obrtnem muzeju na Dunaju. Stl.

Stelè, Francè: Mis, Celestin (1863–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi369604/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine