Slovenski biografski leksikon

Mikuš Anton, jezikoslovec in urednik, r. 3. jan. 1858 v Lj., kjer živi v pok. Obiskoval je gimn. v Lj. (1870–8), študiral na dunajski univerzi slavistiko. Nov. 1888 je bil sprejet v dež. službo kot pomožni uradnik pri kranjskem dež. odboru; v š. l. 1893/4 je dobil delni dopust in supliral na lj. nižji gimn.; marca 1894 je bil imenovan za oficiala ter s tem stalno nameščen pri dež. knjigovodstvu; okt. 1901 je postal rač. revident, jul. 1916 rač. svet., maja 1919 rač. višji svet. ter bil obenem prevzet iz dež. službe v državno, in sicer marca 1920 v stalež odd. poverjeništva za uk in bogočastje, 1922 pa pri delegaciji min. financ v odsek za vojaške mirovine ter bil okt. 1924 upok. — Kot prof. kandidat je 1885 do 1888 samostojno obdelal mnogo gradiva za Pleteršnikov slovar ter pomagal pri končni redakciji in tisku slovarja; kot uradnik dež. odbora je bil translator in korektor raznih njegovih publikacij. L. 1893 je bil M. med petorico ustanoviteljev SPD, vodil njegove tajniške posle, skrbel za pravilne napise na kažipotnih tablah, sodeloval pri ustvarjanju planinske in turistovske terminologije (ugotovil je med dr. pravilno obliko Stenar nam. Štajner, Prísovnik ne Prisójnik: M 1926, 428; S 1927, št. 6; J 1927, št. 109) ter bil urednik PV od početka do sept. 1908. Pri LZ mu je bila 1897–1911 poverjena jezikovna in tiskovna korektura ter je uredil letn. 1899. Slov. prevodu sv. pisma, ki ga je izdala Brit. biblijska družba 1914. v Lj., je oskrbel v skoraj 5 letnem skupnem delu s prevajavcem Ant. Chrásko jezikovno izražanje; v jezikovnem pogledu je sodeloval pri K (pod Pirčevim uredništvom), SSk, TV, SČ, po prevratu več let pri šolskih in drugih publikacijah Učit. tiskarne, pri vseh knjigah obrtnega značaja, ki jih je spisal H. Podkrajšek, zlasti pri njegovi Obrtni, trgovinski, tvorniški in železniški terminologiji (MD 1926). — Prim.: Govekar, J 1927, št. 15 (s sliko); Fr. Kocbek, PV 1927, 43–4. Šr.

Šlebinger, Janko: Mikuš, Anton (1858–1933). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi368239/#slovenski-biografski-leksikon (20. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine