Slovenski biografski leksikon

Mesar Ivan, knjigarnar, r. 24. avg. 1874 na Jesenicah, odrasel pri stricu župniku Jan. Mesarju v Boh. Bistrici, je obiskoval nižjo gimn. v Lj. (1886–90), vstopil 1890 v službo pri Kat. knjigarni in kot trg. učenec obiskoval Mahrovo grem. šolo (1890–3). Ko je bil odslovljen od vodstva Kat. knjigarne Th. Sehündelen (1881–905), ki ni bil naklonjen slov. založništvu, je prevzel vodstvo M. in je podjetje dvignil do zaslužnega založništva za slov. leposlovne in poljudno znanstvene knjige, v skladu s potrebami in razvojem kat. prosv. in socialnega gibanja (Ljudska in Leposlovna knjižnica in Zbirka ljudskih iger — 1907); tudi za slov. srednje šole je založil mnogo knjig (od 1909 nad 80 učnih in pomožnih knjig). L. 1907 se je preuredila knjigarna v moderno trg. podjetje in po svetovni vojni se je zopet dvignila v agilno založbo, zlasti za zbrane spise slov. pisateljev (Jurčič, Pregelj, Prešeren, Levstik, Erjavec) in prevode iz svet. književnosti. — M. se je uveljavljal tudi kot čebelar in je od 1919–29 uspešno vodil gospodarstvo Slov. čeb. dr. — Prim.: Erjavec, Zgod. kat. gibanja na Slov. 35 op. 29, 310; Jugosl. knjigarna 1879–1929, 10–25; S 1929, št. 290. Kr.

Koblar, France: Mesar, Ivan (1874–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi361716/#slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine