Slovenski biografski leksikon

Melich János, lingvist in bibliograf, r. 16. sept. 1872 v Szarvasu ob Körösu. Študiral je na univerzi v Kolozsváru in na Dunaju, promoviral 1896 v Budapesti. 1894–6 je poučeval v Terezijanišču, 1896–7 na ev. gimn. v Budapesti, 1896 bil nameščen v muzejski knjižnici v Budapesti, od 1900 profesor slovanske filologije na univerzi istotam. Zlasti se je bavil z nemškimi in slovanskimi izposojenkami v madžarščini: Deutsche Ortsnamen u. Lehnwörter des ung. Sprachschatzes (Innsbruck 1900); »Szláv jövevényszavaink« (Naše slovanske izposojenke, Bp. 2 zv. 1903 in 1905); »Nyelvünk szláv jövevényszavai« (Slov. izposojenke našega jezika, Bp. 1910). Sestavil je »A hazai vend (szlovén) nyelvü irodalom bibliografiája« (Bibliografija literature vend. [slovenskega] jezika na Madžarskem, Magyar Könyvszemle 1902) z dopolnilom »Ujabb adalékok a hazai vend (szlovén) nyelvü irodalom bibliografiájához« (Novejši doneski … M. K. 1908). Iz mnogih člankov in poročil se tiče Slovencev zlasti: »Primož Trubar in protestantovska književnost ogrskih Slovencev« (Sn 1909, 85–6, prev. A. Aškerc); »Oblak Vatroszlavc (Erdélyi Múzeum XII, 1895); poročilo o Pleteršnikovem slovarju (Nyelvtudományi Közlemények 1896). M. urejuje in piše od 1914 madž. etimološki slovar. — Prim.: Magyar Irók élete és munkaí 1902, 8. zv., 1046–9; Révai Nagy Lexikona Bp. 1915, 12. zv., 749. Nk.

Novak, Vilko: Melich, János (1872–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi357929/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine