Slovenski biografski leksikon

Mazi Josip, matematik, r. 24. jan. 1872 v Žireh. Dovršil je realko v Lj. (mat. 1892), študiral na dunajski tehniški visoki šoli in univerzi matematiko in deskriptivno geometrijo (prof. izpit febr. 1906). Služboval je na lj. realki kot suplent od sept. 1901–6, nato kot pravi učitelj, oz. profesor, postal nov. 1918 začasni vodja, maja 1919 direktor zavoda, nov. 1929 načelnik prosv, odd. pri kr. banski upravi v Lj., a je to službeno mesto nastopil jun. 1931. Na začasnem tehn. visokošolskem tečaju v Lj. je bil za 1. in 2. sem. 1919 poverjen z vajami v opisni geometriji, 1919/20 je predaval kot honor. prof. opisno geometrijo na lj. tehnični fakulteti. V mlajših letih je za lj. gledališče prevajal drame, m. dr. je poslovenil G. Hauptmannovo veseloigro Bobrov kožuh. Za srednje šole je spisal Geometrijo za I. razr. (Lj. 1909), Geometrijo za II. razr. (1910), Geometrijo za III. razr. (1911), Osnovne pojme pravokotne in poševne projekcije (1910), Geometrijo za nižje razr. srednjih šol (2. izd. 1920) ter izpopolnil po novem učnem načrtu Matkovo Geometrijo za 4. in 5. razr. (1910, 1922²). — Prim.: Reisner, LZ 1910, 444; Vajda, P 1910, 279–80; J. Zupančič, LZ 1910, 694; 1911, 608; Cankarjevo pismo M.-ju, CZ 109. Šr.

Šlebinger, Janko: Mazi, Josip (1872–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi355456/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine