Slovenski biografski leksikon

Marn Rudolf, narodnogospodarski pisatelj, r. 18. apr. 1875 v Dragi pri Kočevju, živi v Lj. Študiral je 1888–96 gimn. v Lj., nato pravo na Dunaju in v Gradcu, kjer je prom. 1903. Bil je 4 leta konceptni uradnik v trgovski in obrtni zbornici v Lj., vstopil 1903 v finančno službo, bil 1916–9 vodja davčne oblasti v Kranju in postal jan. 1919 načelnik oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Lj. — Kot gimnazijec je sodeloval pri dijaških listih Zbirka in Sloga ter bil član Štefetove Zadruge. V SN je objavil 1896–1918 nekaj novel, humoresk in potopis Na Volgi (1911), v Našem listu, katerega je urejeval 1908–9, je priobčil kritike in podlistke, zlasti iz kulturnega življenja v Bosni, in več prevodov, med njimi Gogoljevega Čarovnika (1908) in Burnettovega Malega lorda (Lj. 1909). — Glavna panoga M.-ovega dela je bilo narodno gospodarstvo. Bil je urednik Slov. trg. vestnika 1904–19, Slov. obrtnika 1906, Trg. koledarja 1907–15 in Gostilničarja 1914–5. Za te publikacije, za katere je moral sotrudnike šele pridobivati in vzgajati, je napisal številne članke o aktualnih narodno-gospodarskih problemih. Pisal je o trgovsko- in carinskopolitičnih, finančnih, statističnih in gospodarsko-zakonodajnih vprašanjih, o stanovski in gospodarski organizaciji slovenskih trgovcev, obrtnikov in industrijcev. Večina teh člankov je izšla v Slov. trg. vestniku: O občni pridobnini (1904); Avstrija in Ogrska kot samostojni carinski ozemlji, Pomen Dalmacije za avstrijsko trgovino (1905); Nagodba z Ogrsko z ozirom na užitnino in carino (1906); Razne izpremembe novega obrtnega reda (1907); Slovanski trg. kongres v Pragi (1908); Pomen slov. trg. organizacije, Trg. oblastva in pristojne korporacije (1910); Na jarmarki v Nižnem Novgorodu, Promet na Volgi (1911); Novela k meničnemu redu (1912); Tujski promet in trgovstvo (1913); Tajne konkurenčne klavzule (1915) i. dr. Posebno pozornost je posvetil gospodarskim vprašanjem prehodne dobe, novo nastalim potrebam in slovenski trgovini: Potreba trgovskih šol, Prehodna doba in slovenski trgovci (1918); O stagnaciji, Valutno vprašanje, Prosta trgovina, Devizna centrala (1919) i. dr. Kot ponatis iz Slov. trg. vestnika je izdal: O službeni pogodbi trg. pomočnikov in drugih delojemalcev v podobnih službah (Lj. 1910) in Pokojninsko zavarovanje zasebnih nastavljencev (Lj. 1915). — Za trgovsko-obrtno društvo Merkur je imel strokovna predavanja po večjih krajih Slovenije. Ob prevratu je organiziral prehodno gospodarstvo v Sloveniji, vodil sekvestracijo neprijateljskih imovin, nadzorstvo nad imovino Nemcev v Sloveniji in nacionalizacijo tujih industrij ter je ustanovil fond za trg. in obrtno šolstvo. — Delal je za povzdigo tujskega prometa v Sloveniji, bil referent in tajnik dež. zveze za tujski promet 1906–11 in je od 1923 predsednik Zveze za tujski promet; sodeloval je pri časopisu Promet in gostilna, predaval po letoviščih in ustanavljal prometna društva. — Prim.: SN 1925, št. 87; J 1925, št. 91; Trg. tovariš 1925, 57; 1926, 55 s sliko. Slika IS 1925, št. 36; 1927, 93. Pir.

Pirjevec, Avgust: Marn, Rudolf (1875–1947). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi350286/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine