Slovenski biografski leksikon

Maklecov Aleksander, pravnik, r. 3. nov. 1884 na posestvu svojega deda blizu vasi Gorodnoje v Harkovski gub., red. univ. prof. v Lj. Oče je bil nazadnje gimn. ravnatelj v Donski oblasti. Gimn. je dovršil 1902 v Penzi, jur. fak. v Harkovu 1908, ko je bil odlikovan od fakultete z zlato akad. kolajno za delo »Naklep in malomarnost kot obliki krivde. Kritično-dogmatična študija.« L. 1909 do 1912 je bil v Harkovu kot prof. štipendist prosv. min. Odlično je napravil izpite za magistra kaz. prava in postopka in prejel veniam legendi na ruskih univerzah (1912). Ist. l. je bil imenovan za docenta kaz. prava na univerzi v Harkovu, kjer je predaval do 1919. Od jan. 1914 do izbruha svetovne vojne je izpopolnjeval svoje študije po nalogu prosv. min. v krim. seminarju prof. Liszta v Berlinu. Od 1915 je kot izredni, od 1918 kot redni prof. predaval tudi pravne vede na vis. šoli za kmetijstvo in gozdarstvo v Harkovu. Tu je bil dvakrat izvoljen v obč. svet in je 1917 urejeval demokratska časopisa »Narodnaja Svoboda« in »Novaja Rossija«. Od marca 1920 do nov. 1921 je živel v Belgradu; od 1922 do 15. jul. 1926 je bil prof. kaz. prava na ruski jur. fak. v Pragi; odtlej je redni (do 1930 kontraktualni) prof. kaz. prava s posebnim ozirom na krim. politiko v Lj. Od 1929 dalje je M. tajnik Ruske Matice v Lj. in član raznih ruskih znanstvenih društev v emigraciji. M. je proučeval doslej v glavnem problem mladostnih v kaz. pravu. — Njegovi spisi v ruščini so navedeni v zbirki »Materialy dla bibliografii russkih naučnih trudov za rubežom« (1920–1930), Beograd 1931, 195–8, in v Zgod. slov. univ. v Lj. do l. 1929, 518–9. — Spisi v slovenščini: SP 1927, št. 1–2; 1928, št 5–8; 1929, št. 1–8; 1932, št. 1–12; ZZR VI, VII, IX; Naša doba 1930, št. 10; LZ 1930, 63; razne književne ocene: SP 1930–2. — V srbohrvaščini: Zaštita dete u Rusiji, Policija 1920, br. 15–8; Borba protiv dečje zanemarenosti u Rusiji, ib. 1928; Zaštita omladine od loše književnosti, Nova Evropa 1922; Ruska emigracija, ib. 1922; Ruska žena i revolucija, ib. 1922; Borba za oplemenjavanje rase, Letopis Matice Srpske 1929; Krivična dela protiv javnog morala, Arh. za pravne i društv. nauke 1930, XXI, 34; Biološki pravac u modernoj kriminologiji, ib. 1930. — v češčini: v Pravniku 1923, 1931, v Přitomnosti 1925, št. 37, ter v Sborniku věd právních a státních 1929. — V nemščini: Das Strafrecht Sowjetrusslands v zborn. »Das Recht Sowjetrusslands, hgg. von A. Maklezow, N. Timaschew u. a., Tüb. 1925; Der Schutz der Minderjährigen, ib.; Der Kampf gegen die Verwahrlosung der Jugend in Sowjetrussland, Die Erziehung 1929; Ehe und Familie in Sowjetrussland, Hochland XXVIII, 1930, 31; D. neue jugoslav. Strafges. u. die Kommentare dazu, Zeitschr. f. Ostrecht, 4. Jg., 1930; Das neue jugoslaw. Jugendstrafrecht, Zeitschr. f. d. ges. Str.-R.-W. 1931, 819–21; Das neue Militär-Strafgesetzbuch Jugoslaw., ib. 1931. — V francoščini: Enfants abandonnés v zbirki La Russie sous le régime communiste. Paris 1926. — V angleščini: The Ukrainian Question through Serbian eyes, New Russia, London 1920; Bolshevism in Slov. Countries, ib. 1920. — Ocene M.-ovih del: SP 1926, 258; 1931, 219; S 1931, št. 75; Letopis Matice Srpske, knj. 322, 136–40; Arh. za pravne i društv. Nauke 1929, 394; Sborník věd právních a stádtních 1925, 66–8; 1930, 328; Národni Listý 1931, št. 140; Zeitschr. f. Ostrecht 1930, 554, 934. Pc.

Polec, Janko: Maklecov, Aleksander (1884–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi343178/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine