Slovenski biografski leksikon

Majdel Ignatij Nikolajevič, baron kemik, r. 20. dec. 1874 (stari koledar) v Carskem selu pri Petrogradu, u. 23. dec. 1930 (n. kol.) v Lj. Posvetil se je najprej artilerijsko-tehniškemu študiju na vis. tehn. artilerijski šoli v Petrogradu in dosegel 1901 naslov vojaškega inženjerja. Pozneje je bil profesor na vis. vojaški tehn. soli v Petrogradu, za časa svetovne vojne v armadi artilerijski častnik, slednjič general in inspektor artilerije ruske zapadne fronte. Med revolucijo je emigriral v Jugoslavijo, bil 1921–2 asistent v institutu za analitsko kemijo na tehn. vis. šoli v Zagrebu, od 1922 dalje na kemičnem institutu univerze v Ljubljani, najprej asistent, nato docent in slednjič izr. profesor za splošno in pripremno kemijo in vodja laboratorija za anorgansko kem. tehnologijo. Znanstveno se je udejstvoval v analitski kemiji, kjer je stremel po izdelavi enostavne in enotne metode za kvantitativno določitev kationov. Poleg tega je zamislil novo sistematiko elementov z ozirom na njih atomsko toploto in nje odvisnost od temperature. Zadnja konsekvenca teh izvajanj je posebna absolutna ničelna točka za vsak element. Svoja dela je objavljal v »Zeitschr. für anorgan. und allgem. Chemie«, »Zeitschr. für analyt. Chemie«, »Tehn. listu«, »Arhivu za hemiju in farmaciju«, »Glasniku hemiskog društva Kralj. Jugoslavije« i. dr.

Publikacije: Atomska in specifična toplota v trdnem stanju, Tehn. l 1924, št. 10, 11; Določitev kalcija pri magneziju, ib. 1925, št. 22; Vpliv amonsoli na rezultate določitve Mg po metodi Schmitza, ib. 1925, št. 6; Tiljna preiskava premogov iz Slovenije (skupno z M. Samcem), ib. 1924, št. 18; Vpliv amonklorida in amonoksalata na rezultate določitve magnezije po metodi Schmitza, ib. 1925, št. 16; K analizi premoga: pepel, žveplo v pepelu, hlapno žveplo, koks, ib. 1926, št. 3; K analizi premoga: računanje sežigne toplote iz količine vlage, koksa in pepela, ib. 1925, št. 8; Vpliv amoniaka na rezultate določitve Mg po metodi B. Schmitza, Arh. za hem. in farm. 1927, št. 4; Allgem. Formeln zur Berechnung der Atom- oder Molekularwärme sowie der specif. Wärme der Elemente im festen Zustande, Zeitschr. f. anorgan. und allgem. Chemie 1929, 178, H. 1–3; Modifikacija metode Schneider-Finkener za odločanje in določitev Zn, Arh. za hem. in farm. 1928, št. 3; Določevanje cementa v gotovem betonu, Tehn. l. 1928, št. 23; Iz znanstvenega delovanja mojega laboratorija: Predhodna poročila: a) Mesto PO4 in Ti pri ločenju Al in Fe z lugom; b) Ločitev Al in Ti od Fe s kuhanjem v Na2S203; c) K analizi premoga, Arh. za hem. in farm. 1928, št. 4; Über die Abscheidung des Zinks als Zinksulfid aus schwachsauren Lösungen, Zeitschr. f. analyt. Chemie, Bd. 16, H. 5–6; Iz znanstvenega delovanja mojega laboratorija. Predhodna poročila: a) Določevanje žvepla v železu, jeklu in grodlju; b) Uporaba lončkov s poroznim dnom za določitev Mg v obliki Mg2P207; c) Metoda Frericha kot splošna metoda za določevanje nitratov in nitritov; d) K določevanju Zn v obliki ZnSO4; e) Določevanje v isti probi Si, S, P in vsote grafit + tempero-ogljik v grodlju in tudi v jeklu in železu, Arh. za hem. in farm. 1929, št. 2; Lastna ničelna točka in lastna temperatura, ib. 1929, št. 3; Untersuchung der Kupferbestimmung nach Niessensohn-Neumann, Zeitsohr. f. analyt. Chemie 1929; Uticaj P2O5 na odredivanje SO4-jona s BaCl2, Glasnik hem. društva Kralj. Jugoslavije, knj. 1, sv. 2, 1930; Der Einflulß des Aminoniumchlorids auf die Resultate der Bestimmung des Magnesiums nach der Methode B. Sehmitz, Zeitschr. f. analyt. Chemie, Bd. 83, H. 1–2, 1930; Die Trennung des Bleis von Ba, Sr und Ca mit Ammonacetat, ib., Bd. 83, H. 1–2, 1930; Universale gravmetrische Methode der Trennung und Bestimmung des Mangans, ib., Bd. 81, H. 1—2, 1930; Die Berechnung des Heizwertes der Kohle aus dem Gehalt an Feuchtigkeit, Koks und Asehe, Glückauf 1930, Nr. 51; K analizi kromita in določevanju kroma, Arh. za hem. in farm. 1930, R. 1; Mikroskopično in fotometrično proučavanje premogov z mikroskopom in metalografskim mikroskopom. Mikroskopsko in fotomikroskopsko proučavanje ugljeva, Rud. i top. vesnik 1930, št. 2; Srednja proba, vlaga in kaloričnost uglja, ib. 1930; Hitra titrimetrična metoda določevanja mangana v rudah in kovinah, Arh. za hem. in farm. 1931, št. 2. — Prim.: J 1930, št. 297, 299 (slika); S 1930, št. 293, 294; SN 1930, št. 291, 292 (s sliko). Rbk.

Rebek, Marij: Majdel, Ignatij Nikolajevič, baron (1874–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi342468/#slovenski-biografski-leksikon (21. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine