Slovenski biografski leksikon

Maierhofer Janko, narodni delavec in publicist, r. 12. marca 1876 v Ribičah pri Grabštanju, odkoder se je oče Karel preselil h »Kranjcu« pod Jerbergom blizu Vrbe. Ljudsko šolo je obiskoval v Št. Ilju ob Dravi. Nadučitelj Vinko Zagode, rodom iz Savinjske doline, ga je spravil 1888 v celovško gimn., kjer je maturiral 1896. V Celovcu je študiral bogoslovje, bil v 4. letniku predsednik »Slov. akademije«, novo mašo je pel 6. avg. 1899. L. 1900 kaplan v Borovljah, 1901–2 na Prevaljah, kjer se je udejstvoval v Kat. del. društvu in kot politik. Iztrgal je občino iz nemških rok. L. 1903–5 provizor in župnik na Kostanjah je ustanovil Izobr. društvo in sklical vseslov. kor. fantovski shod na Strmec. 1905–14 župnik v Pokrčah pod Celovcem, kjer je bil ob začetku vojne aretiran in bil v zaporih v Celovcu in Gradcu; 1915 obsojen radi razžaljenja cesarja na 1 leto težkega zapora, ki mu je ušel kot prostak h koroškemu domobr. polku h kadru v Leoben, odtod v vojno v Karpate, od 8. do 10. ital. ofenzive na soški fronti. Po prizadevanju dr. Korošca in škofa dr. Jegliča pomiloščen in v jan. 1918 oproščen vojaščine. Ker na Koroško ni smel, ga je škof dr. Jeglič poslal za župnika na Planino pri Rakeku. Tu je bil član polit. društva Edinosti in vodil narodno delo v Vipavski dolini. Marca 1924 je moral iz Jul. krajine in postal dec. 1924 župnik v Blačah v Ziljski dolini. M. se je boril za pravice slov. jezika v drž., dež., občinskih in cerkv. uradih. Bil je reden dopisnik celovškega Mira, kjer je objavil več zgodovinskih, narodnopolit., potopisnih in humorističnih člankov. V Miru 1906, št. 1 sl., je objavil in moderniziral Drabosnjakov »Svovenji Obace« (glej Fr. K., Andrej Schuster-Drabosnjak, ČZN 1913) in 1911, št. 15–17: »Pred 700 leti« (grof Ulrik Lichtensteinski); v S je napisal vrsto člankov »Iz fronte«. V Planini je dopisoval v E in Gor. Stražo. KGM 1922, 19–23: »Koroški Slovenci v Julijski pokrajini« (ilustr. opis Kanalske doline). V KMD 1926 (kor. izd.) življenjepis prošta Val. Limpla. V DPast nekaj pridig. Dopisoval je tudi v Kärntner Tagbl., kjer je med drugim objavil črtice o slikarju Koliku, o zoologu Klimschu in o pisateljici Dolores Vieser. — Slika v KGM 1921, 76. F. K.

Kotnik, Franc: Maierhofer, Janko (1876–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi340162/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine