Slovenski biografski leksikon

Macher Ivan, prirodopisec, r. 25. avg. 1857 v Škofji Loki, u. 11. marca 1919 v Lj. Študiral je gimn. v Lj. (1869–77), vseučilišče na Dunaju, kjer je marca 1885 napravil izpit iz prirodopisa kot glavnega, matematike in fizike kot stranskih predmetov. Od dec. 1882 do sept. 1884 je bil suplent na nižji gimn. v Kranju, poskusno leto je dovršil 1885–6 na gimn. v Trstu, bil na istem zavodu suplent do avg. 1891, služil nato 4 leta kot prof. na gimn. v Kotoru, bil jul. 1895 imenovan za glavnega učitelja na lj. učiteljišču, jun. 1906 pa za prof. na II. drž. gimn. v Lj.; dobil za š. l. 1906–7 dopust, da sestavi slov. učne knjige za živalstvo in rastlinstvo za nižje razr. sred. šol. Okt. 1907 mu je lj. magistrat poveril začasno vodstvo in pouk na mestnem dekl. liceju oz. na mestni višji dekl. šoli, kamor je bil dodeljen do svoje smrti. Od 1896 do 1907 je bil član izpraševalne komisije za ljudske in meščanske šole; kot navdušen planinec je bil od 1896 nekaj let blagajnik SPD, nato pa ves čas njegov podpredsednik. V PV je priobčil opis Plitvičkih jezer (1897), Črtice iz Boke Kotorske (1898) in razpravo o lednikih (1903). Spisal je Prirodopis za meščanske šole, I. stopnja (Lj. 1907, 1911²), II. stopnja (Lj. 1907, 1921²), III. stopnja, deljena za deške in dekl. mešč. šole (Lj. 1908), Prirodopis živalstva za nižje razr. srednjih šol (Lj. 1907), Prirodopis rastlinstva za nižje razr. sred. šol (Lj. 1909, 1913²) in Botaniko za višje razr. sred. šol (Lj. 1910). V izvestjih mest. dekl. liceja je objavil opis zgradbe in njeno slavnostno otvoritev (1908), razvoj zavoda od 1896 do 1911 (1911), »Svojim gojenkam v ravnanje: Varujte cvetlice!« (1913) ter nekrolog v vojni padlemu prof. Jos. Bercetu (1916). — Prim.: LZ 1908, 119; Šlebinger 197; UT 1919, št. 11; R. Molè, SN 1919, št. 61 (ponat. PL XVII, 1920, 80–2 in Izv. žen. real. gimn. v Lj. 1930, 6–7); PV 1921, 187 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Macher, Ivan (1857–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi337281/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine