Lipold, Franjo (1885–1970)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 47, 15. 11. 1925

Slovenski biografski leksikon

Lipold Franjo, politik, r. 23. marca 1885 v Celju, živi v Mariboru. Gimn. je študiral v Celju in Novem mestu (1895–904), pravo v Gradcu in v Pragi, kjer je prom. 1909. Bil je odvetniški koncipient v Celju, Novem mestu in Lj., med vojno avditor, sodeloval pri procesu proti poljskim legijam, ki so se pod vodstvom Pilsudskega uprle Avstriji, da se je uvedlo redno postopanje, ki se je končalo ob sklicanju parlamenta 1917 z abolicijo. Po prevratu je otvoril v Mariboru odvetniško pisarno. — Kot visokošolec se je udeležil nar.-radik. dijaškega gibanja, bil v Gradcu odbornik Tabora in v Pragi predsednik Adrije in eksekutive nar.-radik. dijaštva (1908). Sodeloval je na tržaškem shodu, pri nar. društvih in organizacijah (Sokol, DCM) in publicistično pri Omladini. Po končanih študijah je vstopil v nar.-napr. stranko, bil v strankinem načelstvu in po prevratu predsednik oblastne organizacije JDS in odbornik l. 1920 ustanovljene podružnice društva Pravnika v Mariboru, ter soustanovitelj Mariborske tiskarne d. d., Tabora in Večernika. Žurnalistično je sodeloval s prosvetnimi in polit. članki pri Domovini, Nar. listu, NDk, po vojni pri J, Taboru in Večerniku. L. 1924 je bil izvoljen za obč. svetnika, bil ob županovanju Leskovarja in Juvana podžupan, se zavzemal tudi kot predsednik Olepševalnega društva za zgradbo kopališča na mariborskem otoku in za povzdigo tujskega prometa v Mariboru in okolici. Dec. 1931 je bil imenovan za mestnega načelnika mariborskega. — Prim.: Vodnik po Mariboru, Lj. 1932, 97–8 (s sliko). Pir.

Pirjevec, Avgust: Lipold, Franjo (1885–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi332213/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine