Lipež, Viktor (1835–1902)
Vir: Antun Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danes, sv. 7, Zagreb, 1911

Slovenski biografski leksikon

Lipež Viktor, pisatelj, na Vranskem r. 16. marca 1835 in u. 27. maja 1902. Gimn. je dovršil v Celju (z odliko matur. 1853), na dun. univ. se usposobil za zemljepis, zgod. in nemščino, bil 1858–60 suplent v Mariboru, a je moral zaradi odločno narodnega mišljenja zapustiti službo ter bil 2 leti privaten učitelj. Od 1863–77 je bil nameščen na veliki realki v Zagrebu, jan. 1878 je postal ravnatelj na veliki realki (od 1882/3 real. gimn.) v Rakovcu, bil avg. 1892 upokojen ter se preselil na Vransko. Na vseh navedenih zavodih je poučeval tudi stenografijo. — Za jugoslov. idejo je L.-a navdušil J. Francelj, učitelj slovenščine na celjski gimn. (gl. članek), ki je na zavodu osnoval dijaški list »Slavijo« in jo L. urejeval. Kot šestošolec je objavil v SB (1851, I, 54) po srbski nar. pesmi o zidanju Skadra balado »Materska ljubezen in sonet »Življenje«. Z »dramatično drobtino v enem dejanju« Car Lazarjeva smrt (SG 1860, I) se je poskusil tudi v dramatiki ali prav za prav v dramatizirani epski pesnitvi, v kateri nastopajo poleg pevca glavni junaki kosovske katastrofe. V središče dejanja je pomaknil romantično ljubezen Lazarjeve hčerke Milice in Petra Jugoviča ter njuno junaško smrt, Brankovićevo izdajstvo utemeljuje kot čin maščevanja nad odklonjeno ljubeznijo. Krepki, mestoma patetični jambi niso brez vpliva koseščine. Za šolske potrebe je napisal Njemačko vježbenico I—III (Zagreb 1871–5), oskrbel nem. prevod Matkovičeve knjige Hrvatska i Slavonija u fizičnih i kulturnih odnošajih ter po Belingeru priredil Zemljepisno početnico. — Prim.: Glaser III, 337; Fekonja, DS 1897, 214; Cuvaj VII, 302 (s sliko), 315; Wolman, Slovinské drama 76. Šr.

Šlebinger, Janko: Lipež, Viktor (1835–1902). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi331789/#slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine