Slovenski biografski leksikon

Levičnik (Levitschnigg) Gašpar Jurij Melhior vitez Glomberg, pravnik, r. 6. jan. 1772 v Železnikih, u. 20. jan. 1824 na Dunaju (gl. članek o rodbini L.). Šele s 15 leti je prišel v lj. gimn. Dovršivši prvi humanitetni razred (retoriko), se je užaljen, da ga očim Martinčič ni hotel več podpirati, skrivaj pridružil na Dunaj potujočim trgovcem, znancem svojega očeta. Tu se je vpisal v šoli pri sv. Ani v retoriko (poetiko?) in se težko preživljal s poučevanjem. Na Dunaju je dovršil tudi pravoslovje in bil 12. nov. 1798 prom. za doktorja prava. L. 1799 in 1800 je bil suplent cerkv. prava na dunajskem vseučilišču. L. 1800 je vstopil v odvetniško pisarno uglednega rojaka pl. Remica na Dunaju in jo po njegovi smrti (1801) prevzel. Kmalu si je pridobil veliko premoženje. L. 1807 je kupil od verskega zaklada graščinsko posestvo Oberstinkenbrunn in 1817 na izvršilni dražbi gospodstvo Stollberg, 1814 imenje vas Stetten in deleže gospodstva Königstetten na Niž. Avstrijskem. (Zadnji dve sta bili brez zemljišča in sta dajali dohodke le v dajatvah, »trockene Gefälle«.) Radi blagega ravnanja s podložniki je prejel cesarjevo pohvalo, 1818 plemstvo; 1819 je bil povzdignjen v viteški stan s predikatom Glomberg (false Glanberg, sam je prosil za pridevek Stollberg). Dun. Novo mesto mu je podelilo malo pred smrtjo častno meščanstvo. Poročen je bil s Katarino Lessacherjevo in imel 6 otrok: sina Henrika L., nem. pesnika in literata, r. 25. sept. 1810, u. 25. jan. 1862 (Gedichte, Wien 1842 s sliko; gl. Wurzbach XI, 30; Nagl-Castle, Deutschöst. Lit.-gesch. I, 569, 1058; slika III pred str. 1), in 5 hčera. (Od teh se je najml., Leopoldina, poročila s Karlom pl. Jerinom, lastnikom gospodstev Ober- in Nieder-Gesess v kneževini Neisse v Pruski Šleziji. Njen l. 1917 še živeči sin Konstantin je bil član pruske gosposke zbornice.) — Prim.: Wagner, Zeitschr. f. Rechtsgelehrsamkeit 1825, 32; A. Globočnik, IB 1847, št. 6; MHK 1867, 5, 29; Kaučič, IMK 1899, 15; SP 1911, 169. O L.-ovem delovanju kot suplentu cerkv. prava v univ. arhivu na Dunaju ni moči ničesar dognati. Spisi so se izročili jurid. doktorskemu kolegiju, kjer so se večjidel zgubili (sporočilo pok. Janka Babnika Alb. pl. Levičniku). Pc.

Polec, Janko: Levičnik vitez Glomberg, Gašpar Jurij Melhior (1772–1824). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi326913/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine