Slovenski biografski leksikon

Lehmann pl. Ernest, pravnik, r. 26. avg. 1816 v Novem mestu, u. 31. avg. 1888 v Lj. Oče Janez je bil okrožni komisar, mati Alojzija, roj. bar. Zoisova. Gimn. študije je dovršil v Novem mestu, pravoslovne v Gradcu, kjer je bil promoviran za doktorja prava. Vstopil je pri fin. prokuraturi v Lj., prestopil k sodišču, postal 1851 nam. drž. pravdnika v Lj., 1857 drž. pravdnik v Novem mestu, 1866 svetnik viš. dež. sodišča v Gradcu. Po upokojitvi 1879 je živel v Lj. Ko so bila l. 1848 v teku prizadevanj za ustanovitev vseučilišča v Lj. dovoljena v Lj. slov. pravoslov. predavanja, je L. predaval iz kaz. prava od 1. jun. do 26. jul. 1849. Rokopis njegovih predavanj in litografiran izvleček iz teh (v 2 izvodih), ki ga je sestavil s pomočjo slušatelja Luke Svetca, se nahajata v drž. štud. knjižnici v Lj. – Še v poznih letih se je poskušal kot pesnik v graškem Wahrheitsfreundu in se udejstvoval v humanit. društvih. – Prim.: LZg 1. sept. 1888; Polec, Lj. višje šolstvo v preteklosti in borba za slov. univ. 62, 63, 67–9, 72 (s sliko); Polec-Senekovič, Vseuč. Zbornik 33, 42–8, 53, 54; Polec, Spominu Edvarda in Karla Strahla, ZUZ 1930, 72; L.-ovo korespondenco z E. Strahlom v Strahlovi zapuščini v Nar. muz. v Lj. Pc.

Polec, Janko: Lehmann, Ernest, plemeniti (1816–1888). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi322616/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine