Slovenski biografski leksikon

Lazari Anton (Avguštin), frančiškanski teolog, v Lj. r. 1642 in u. 24. avg. 1705. Da je bil r. 1642 (ne 1640), sledi iz poročila, da je bil s 15 leti 19. avg. 1657 preoblečen; 1658 je napravil obljube. Kdaj in kje je bil ordiniran, se ni dalo dognati. V redu je bil lektor filozofije in teologije, trikrat provincijal hrvatsko-kranjske provincije sv. Križa (1684, 1693, 1699), ki jo je reformiral, generalni definitor v Rimu, generalni vizitator za Hrvatsko, Ogrsko in Češko. Cesar Leopold I. ga je imenoval za cesarskega teologa, oz. tajnega svetnika. L. 1698 je posegel v kontroverzo o porciunkulskem odpustku (BV 1929, 35–41). — Izdal je: Panegyricus sermo: S. Antonius Pad. vitis vera, Lj. 1680; Sittliche lehrreiche Revanche … (ob preobleki grofice Doroteje Gallenberške v Mekinjah), Lj. 1680; Hysteron, Proteron, oder hinter sich, für sich verstellte Menschen-Einbildung, Erkenntnissen und Begierlichkeiten (ob preobleki Ane Katar. Waldreich v. Ehren-Posten pri klarisinjah v Lj.), Lj. 1681; Anicii Manlii Torquati Severini Boetii de Consolatione Philosophiae, Lj. 1682. V rokopisu je ostalo: Philopomena tetrateuchum Scotici acuminis acu phrygiatum, hoc est: Universae philosophiae rationalis et naturalis, moralisque, atque transnaturalis corpus apharmacum in več panegirikov o sv. Antonu Pad. — Prim.: Valv. VI Anh. Nr. 48; Pohlin 32; IMK 1900, 158; C. Weibl, Biblioth. script. Francisc. (rokop. franč. knj. v Novem mestu s. v. Lazari); Fajdiga, Bosnia seraphica 150 (rokop. v lj. franč. knj.); Dimitz IV, 122; Furlan, ČZN 1926, 33. Slika v lj. franč. sam. (olje, platno, 54X68 cm); ZUZ V, 128. Atom.

Tominec, Angelik: Lazari, Anton (1642–1705). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi320891/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine