Slovenski biografski leksikon

Laufenstein Anton pl., upravni uradnik, iz koroške rodbine, u. v Lj. v 81. letu starosti 11. maja 1871. Študiral je gimnazijo v Salzburgu in univerzo v Landshutu. Ko so prišle ilirske province zopet k Avstriji, je dobil službo v Beljaku, bil okr. komisar v Lj. (1827) in Postojni (1839, okr. glavar in gubernijski svetnik 1842), okr. glavar in gimn. ravnatelj v Novem mestu (1844), bil v dobi reakcije brez službe, pozneje reaktiviran pri dež. vladi v Lj. in 1854 upokojen. Bil je član Kmet. družbe (1843) in Zgod. društva za Kranjsko ter ljubitelj knjig. — Iz Novega mesta je pošiljal poročila o nevzdržnosti robote. V provizoričnem kranjskem dež. zboru 1848 je zastopal Novo mesto in se odločno postavil za kmete, predlagal je, naj se zbor razpusti in izvoli nov dež. zbor, ker morajo dobiti kmečke občine večje število zastopnikov kot protiutež bogastvu in veleposestnikom, ter bil član odseka, ki je razpravljal s kmečkimi poslanci o njihovih pritožbah. V drž. zboru je zastopal Višnjo goro in bil član ustavnega odbora, kjer je zahteval razdruženje Koroške in Kranjske, se večkrat pridružil stališču Čehov, zlasti pri vprašanju o oblasti dež. vlad, govoril proti interesnemu zastopstvu, ker bi prišla s tem večina kmetov ob volivno pravico, in glasoval za neposredne volitve brez censusa. Tudi dejstvo, da mu je Ivan Repnik posvetil 1842 anonimno slov. pesnitev, kaže, da je L. poznal in umel potrebe Kranjske. Njegova knjižnica je prišla deloma v drž. lic. biblioteko v Lj. — Prim.: LT 1871, št. 110; Springer, Protokolle des Verfassungs-Auschusses 23, 52, 56, 59, 61, 70, 83, 105; Apih 151, 160–2, 258, 261–5, 268–70, 272, 275, 277; Stefan, MMK 1907, 101. Pir.

Pirjevec, Avgust: Laufenstein, Anton, pl. (?–1871). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi318755/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine