Slovenski biografski leksikon

Lasbacher Jožef, šolnik, r. 28. febr. 1858 v Stavenskem Vrhu v župniji sv. Petra pri Radgoni, u. 1. dec. 1929 v Rušah. Po dovršeni ljudski šoli v Gornji Radgoni in trirazr. mešč. šoli v Radgoni je obiskoval 1875 do 1879 učiteljišče v Mariboru, učiteljeval nato pri Sv. Lovrencu pod Prežinom (1879 do 1882), v Črešnjevcu (1882–90) ter končno v Rušah, kjer je 1891 postal nadučitelj, 1924 pa stopil v pokoj. V P (1883–91) je priobčil razne učne slike, 1893 skupno s Cizelom poročal o razstavi učil v Mariboru, na kateri je dosegel priznanje za svoje stenske pismenke; v istem listu je pisal Nekaj o risanju v ljudski šoli (1897, 39, 54) in Zakaj se učni smoter v ljudski šoli ne doseže in v koliko zadene krivda učitelje same (1899, 71). V Rušah se je pod njegovim vodstvom zgradilo novo šolsko poslopje. Ves čas je z izredno vestnostjo deloval v raznih društvih (Učit. društvo za marib. okraj, Požarna bramba, Podravska podružnica SPD, Kmetijska podružnica, Bralno društvo), okrog četrt stoletja je bil tudi član obč. odbora v Rušah, kateremu je 1911 do 1921 načeloval kot župan. Odločno se je zavzemal za nar. pravice, zato je bil ob izbruhu vojne tudi on med tistimi Rušani, ki so jih odvedli v graške zapore. — Prim.: J 4. dec. 1929; MV J 2. in 11. dec. 1929. Gr.

Glazer, Janko: Lasbacher, Jožef (1858–1929). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi318148/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine