Kutnar, Franc Ksaver (1793–1846)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 34, 16. 8. 1925

Slovenski biografski leksikon

Kutnar Franc Ksav., lavantinski knezoškof, r. 26. okt. 1793 v Št. Vidu pri Stični, u. 8. marca 1846 v Št. Andražu v Labodski dolini. Osnovne nauke je prejel doma, glavno šolo, gimnazijo in bogoslovje je dovršil v Lj., ord. 21. dec. 1816. Kot stolni kaplan in pridigar v U. je veliko vnemo deloval in si nakopal bolezen na pljučih. Jeseni 1818 ga je škof Avg. Gruber imenoval za dvornega kaplana in konzist. tajnika. Ko je Gruber 1824 odšel za nadškofa v Salzburg, je vzel K.-ja s seboj. V tujini se je K. s svojim delom kmalu uveljavil, postal že 1828 pravi konzist. svetovalec, 1830 škof. šolski nadzornik in 1832 kanonik metropolit. kapitlja. Nadškof knez Schwarzenberg ga je 23. nov. 1843 imenoval za lavant. knezoškofa; 3. marca 1844 je bil v Salzburgu konsekriran, 19. marca v Št. Andražu vstoličen. Bil je prvi Slovenec na lavantinskem škofovskem sedežu. Na njegovo prošnjo je cesar Ferdinand 3. marca 1846 odločil, da imej lavant. stolni kapitelj dva infulirana dignitarja (prošta in dekana) in štiri kanonike. Komaj dve leti po konsekraciji je K. za svojo staro pljučno boleznijo umrl. Žalni govor je imel kanonik Slomšek, takrat že imenovan za celjskega opata. — Prim.: V. Wiery, Franz Xav. Kutnar, Fürstbischof v. Lavant. Klagenfurt 1846; M. Napotnik, Pastirski listi II, 128; Fr. Kovačič, Zgodovina lavant. škofije, 362 (slika tabl. XXII). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Kutnar, Franc Ksaver (1793–1846). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi313551/#slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine