Slovenski biografski leksikon

Kurz zum Thurn und Goldenstein Ludovik Viktor vitez, slikar in ilustrator, r. 7. okt. 1850 v Lj. Sin Franca K. z. Th. u. G. Oče mu je bil tudi prvi učitelj; 1867–70 je bil na dež. risarski akademiji v Gradcu. L. 1872 pomožni učitelj risanja na II. drž. gimn. v Gradcu, od 1880 istotam profesor, od 1896 dalje na I. drž. Gimn. L. 1906 je stopil v pokoj. Bavil se je pred vsem s cerkvenim slikarstvom. Imel je precejšen vpliv na cerkveno umetnost in umetno obrt na Štajerskem. Slikal je v olju in freski, izdeloval načrte za cerkveno posodje, zastave itd. Pripadal je nazarenski smeri. Glavna dela: Porcijunkula (1872) in sv. Bonaventura (1882) v Maria Trost pri Gradcu, 4 oljnate slike v župni cerkvi v Samoboru (1894), slika sv. Janeza Krst. v cerkvi na Grabnu v Gradcu (1899), kartoni za stenske in svodne slike (apostoli, evangelisti, cerkveni očetje, Dobri pastir) v Leibnitzu (1902), isto za cerkev sv. Nikolaja v Sausalu (1904), osnutki za dvoje slikanih oken v prezbiteriju proštijske cerkve v Brucku ob Muri (1914), oltarna slika Kraljice sv. rožnega venca v Waltersdorfu (1917), kartoni za 4 stenske slike v Gnasu (1922) itd. Udejstvoval se je tudi kot restavrator in ilustrator. — Literarno delo: Der Zeichen- u. Kunstunterricht an der Mittelschule, Graz 1891; Album religiöser Kunst, Regensburg 1891; Meisterwerke v. M. Schongauer, Regensburg 1893; J. R. v. Führich. (Jahresbericht d. I. Staatsgymn. in Graz 1902). — Njegov sin Maks (r. 1881 v Gradcu), psihiater v Lincu, so bavi tudi s slikarstvom in kiparstvom. — Prim.: J. Wastler, Steierisches Künstler-Lexicon, Graz 1883; A. Sattler u. J. Ranftl, L. R. v. Kurz zum Th. u. G., Graz 1910; Die Christliche Kunst, XVII, Beibl. 10, 35, 39; XIX, Beibl. 17; XX, Beibl. 11; XXI, Beibl. 28, 88; F'rimmel, Studien u. Skizzen III (1917/8); Thieme-Becker, Allgem. Künstler-Lexikon. Stl.

Stelè, Francè: Kurz zum Thurn und Goldenstein, Ludovik Viktor, vitez (1850–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi312951/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine