Slovenski biografski leksikon

Kumpreht Marko, prot. predikant in pisatelj, r. ok. 1550–60 v Lj., u. po 1600 najbrž v tujini. Njegov oče Melhijor K. iz Kamnika je bil v vojaški službi na lj. gradu. K. je 1577–82 študiral na stroške štaj. dež. stanov na graški stanovski šoli, 18. okt. 1582 se je kot štipendist kranjskih dež. stanov vpisal na univerzi v Tübingenu, kjer je ostal do 1584; 1584–6 je študiral v Strassburgu, kjer je 1585 dosegel bakalaureat; 1586 je prosil kranjske dež. stanove podpore za dosego časti magistra, a ker se je 1587 na »nereden način« poročil z Blandino Christ, so mu stanovi odtegnili štipendijo in ga odpoklicali. Na prošnjo predsednika strassburškega cerkvenega konventa in rektorja strassb. šole so mu stanovi odpustili, mu dovolili začasno službovati v tujini, a ga 1588 nastavili v Lj. za predikanta. K. je opravljal pridigarsko službo tudi na Križu pri Kamniku v gradu grofa Ahaca Turna, dvakrat je kot pridigar spremljal vojsko kranjskega plemstva v boj proti Turkom. Ko mu je 15. jan. 1590 umrla žena Blandina, je dobil dopust in odšel s sinovoma Ahaca Turna v Strassburg, da uredi dediščino svoje hčere Uršule. Poleti 1592 se je poročil s hčerko Adama Bohoriča Judito. 8. avg. 1598 je nadvojvoda Ferdinand zapovedal ujeti K.-a s Felic. Trubarjem in Jurijem Klementom. Kljub odloku z dne 30. okt. 1598, s katerim je bil K. z drugimi predikanti vred izgnan iz Lj. in dežele, ga najdemo še 1599 na Križu pri Kamniku. 3. apr. 1599 je bila izgnana z drugimi ženami kranjskih predikantov K.-ova žena Judita. 11. jan. 1600 je K. dobil od kranjskih dež. stanov izpričevalo, priporočilo in 200 ren. tol. potnine ter se je najbrž izselil v Nemčijo.

Pač šele po 1588 je K. začel skladati slov. cerkvene pesmi. V zadnji izdaji slov. prat. pesmarice 1595 je 7 pesmi s K.-ovim imenom; od njih sta dve samostojni prepesnitvi svetopis. teksta in 5 prevodov po nemških predlogah. V jezikovnem in metričnem oziru se K.-ove pesmi bistveno ne razlikujejo od pesmi ostalih piscev. Po nalogu stanov je K. 1594 sestavil katalog knjig umrlega predikanta Jerneja Simplicija. — Prim.: Elze, Superintendenten 51, 55; isti, Univ. Tübingen 18, 75, 76; isti, Gesangbücher 35, 36; isti, Rectoren, JGPÖ 1899, 135–6; isti, Prediger, JGPÖ 1900, 179–80; Hermelink, Matrikel Tübingen 607, 132; Hitzinger, Beiträge MHK 1864, 7; Dimitz III, 151, 152, 309; Čerin, Slov. prot. pesm., ZMS 1908, 137–97, št. 13, 16, 18, 25, 28, 34, 38; Gruden 666, 722, 824; Kidrič, Bibliogr. uvod (litogr.) 1927, 232; isti, rokopisno gradivo. Lgr.

Logar, Janez: Kumpreht, Marko (med 1550 in 1560–po 1600). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi310407/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine