Slovenski biografski leksikon

Kumperger Kašpar, protest. predikant, u. 24. febr. 1589; kje in kdaj se je rodil, ni znano. Verjetno je, da je istoveten s Kašparjem, ki je že 1563 pridigal na Hmeljniku pri Novem mestu. L. 1567 se je pojavil kot predikant v Lj., kjer so mu stanovi 1568 dali sredstev za nabavo Magdeburških centurij. V boju proti nošnji koretlja se je postavil na stran flaccijanista Klombnerja in odložil pri službi božji koretelj, a kesneje se je uklonil stanovom in ni bil odpuščen kot Tulščak. V marcu 1571 so mu stanovi izročili v varstvo preostale izvode prvega dela Kreljeve postile, ki naj bi se razprodali šele pozneje skupno z ostalimi deli. V maju 1571 je posredoval v sporu med predikantoma Janžem Kočevarjem (Gotschewer) in Jurjem Mačkom, 1573 mu je bilo poverjeno, da preišče očitek prešuštva metliškega predikanta Mihe Matičiča. L. 1570 in 1575 je prosil stanove posojila za nakup hiše, v kateri je stanoval, a mu je bila prošnja obakrat odbita. L. 1580 je v Lj. podpisal formulo concordiae, 1581 je bil nastavljen za predikanta v Toplicah pri Novem mestu, kjer se je v sporu s turjaškim oskrbnikom v Žužemberku Mihaelom Lystom zapletel v procese, bil je pretepen, zaprt itd. L. 1585 je bil radi pijančevanja in nemarnosti odstavljen in upokojen. Ker v času kuge 1587 ni hotel opravljati pastorske službe pri bolnikih, bi bil izgubil še pokojnino, da se ni kuga lotila tudi njega in njegove žene. L. 1588 je lj. ministerium predlagal, naj gorenjska prot. občina K.-ja spet nastavi s plačo 100 gld.; K. pa je zahteval svojo polno prejšnjo plačo 200 gld., »ker je že nad 20 let služil cerkvi«. Do nove nastavitve K.-ja v Lj. pa ni prišlo

Gabrijel K., ki je 1584 obiskoval 5. razred stan. šole, je bil morda Kašparjev sin. Kumperger, ki je 1569 v Lj. točil vino, a 1600 imel svojo hišo v Florjanski ulici 1, je pač njegov sorodnik. — Prim.: Hitzinger, Beiträge, MHK 1864, 7; Dimitz III, 148, 151, 227; Elze, Postillen, JGPÖ 1893, 125; isti, Trub. Briefe, 474–5, 487; Gruden 666, 735, 736; Müllner, Seznam lj. hišnih posestnikov (muzej); Kidričevo rokopisno gradivo. Lgr.

Logar, Janez: Kumperger, Kašpar (?–1589). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi310290/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine