Slovenski biografski leksikon

Kukovec Vekoslav, politik, r. 10. jun. 1876 v Koračicih, župnija Sv. Tomaž pri Ormožu, živi kot odvetnik v Mariboru. Študiral je gimn. v Mariboru (1889–97), pravo na Dunaju in v Gradcu (promov. 1902), bil odvetniški kandidat v Celju, kjer je postal 1909 samostojen odvetnik in se preselil 1922 v Maribor. Kot visokošolec je deloval v naprednih dijaških društvih, se udeležil v Celju narodnega gibanja in bil z V. Spindlerjem organizator in vodja nar. stranke za Štajersko (ustanov. 1906). — V štajerskem dež. zboru je zastopal slov. trge od 1909, stavil predlog za osuševalna dela v občinah Ivanjkovci in Žerovinci, predlog za ustanovitev dež. kulturnega sveta za Štajersko, za izpopolnitev kmetijske šole v Št. Juriju ob j. ž. in dr. Ob koncu vojne je sodeloval pri ustanovitvi Nar. Sveta v Lj. in Nar. veća v Zagrebu, bil v narodni vladi za Slovenijo poverjenik za finance (nov. 1918 do febr. 1919) in prevzel nato predsedstvo likvidacijske komisije za Štajersko. — Bil je član začasnega nar. predstavništva (od 1919) in 1920 izvoljen v ustavotvorno skupščino, od maja 1920 do dec. 1921 minister za socijalno politiko, oz. za trgovino in industrijo. V skupščini in v zakonodajnem odboru je zagovarjal načrte socijalnih zakonov in izvedel kot minister v celi državi enotno zavarovanje delavcev. — Sodeloval je pri SN, Narodno-gospodarskem vestniku, vodil od 1902 več let celjsko Domovino, celjski NDk, napisal je po Maurice Blocku Uvod v narodno gospodarstvo (Maribor 1899, ponatis iz P), Narodno gospodarstvo (Celje 1901) in Vprašanje avstrijske denarne veljave (Celje 1919; ponatis iz ND). — Šifra: Dr. V. K. Pir.

Pirjevec, Avgust: Kukovec, Vekoslav (1876–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi309167/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine