Slovenski biografski leksikon

Kühar Štefan ml., narodni buditelj, r. 20. avg. 1887 v Gradišču tišinske župnije, u. 1. jan. 1922 v Beltincih. Obiskoval je madžar. ljudsko šolo, gimn. v Köszegu, bogoslovje v Sombotelju, ordin. 29. jul. 1911; kaplanoval je eno leto na Tišini, nato v Beltincih, kjer je postal med svetovno vojno župnik. Razen daljšega opisa romanja v Tours na Francosko, kamor je šel v duhovniški deputaciji po ostanke sv. Štefana (Mar. list 1913, št. 8, 9; 1914, št. 1–6), ni objavil menda ničesar, pač pa se je udejstvoval že pred razsulom monarhije kot iskren Slovenec in Jugoslovan, ki je videl v Wilsonovi ideji o samoodločbi narodov zagotovilo za narodni obstoj prekmurskega ljudstva. Ko je Jugoslavija 12. avg. 1919 zasedla Prekmurje, je bila prva narodna slavnost v Beltincih, pri kateri je K. sodeloval. Jugoslav. politikom in uradnikom je bil točen in zanesljiv svetovalec, kakor tudi v jeseni 1921 naši delegaciji pri razmejitveni komisiji. — Prim.: Slavič, M 1923, 435 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Kühar, Štefan ml. (1887–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi308836/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine