Slovenski biografski leksikon

Kranjec Silvo, zgodovinar, r. 31. dec. 1892 v Lj., dovršil srednješolske študije na II. drž. gimn. v Lj. v l. 1904–12 in v letih 1912–6 univerzo na Dunaju (zgodovinsko-zemljepisna skupina). Od 1916–8 je bil pri vojakih in je 1919 nastopil prof. službo na drž. moškem učiteljišču v Lj.; poslej je služboval še v Celju in Lj. (II. drž. real. gimn.). Napisal je Pregled zgodovine Srbov, Hrvatov in Slovencev (Lj. 1925), kjer so kronološko razvrščeni vsi važni dogodki v naši narodni zgodovini. V poljudno znanstveni knjigi je napisal Slovencem prvo obširno Zgodovino Srbov (MD 1927); za isto družbo je ob desetletnici skupne narodne države (1928) sestavil zgodovino Jugoslavije »Kako smo se zedinili«, kjer se posebno ozira na vlogo Slovencev v zgodovini jugosl. zbližanja in bojev za skupno državo. S krajšimi zgod. spisi, ocenami, razpravami je sodeloval še v GV, Času, M, Mentorju, KMD in S. Kr.

Koblar, France: Kranjec, Silvo (1892–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi301588/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine