Slovenski biografski leksikon

Kramer Albert, politik in žurnalist, r. 6. okt. 1882 v Trbovljah, živi v Lj. Študiral je gimn. v Celju (matura 1903), filozofijo in pravo v Gradcu in Pragi, kjer je prom. 1910; bil je nekaj časa odvetniški koncipijent in od 1910 poklicni novinar na Dunaju, parlamentarni korespondent SN, E, zagrebške Riječi in splitske Slobode, izdajal v sporazumu s srbskim poslanikom in Masarykom tednik Südslavische Rundschau (Dunaj 1912–4), bil ustanovitelj in sourednik Vede 1911–3, se vrnil avg. 1914 v Lj., kjer je prevzel glavno uredništvo SN in je od 1921 šef Jutra. — Polit. je deloval kot dijak pri nar.-radik. gibanju, bil v vodstvu nar.-radik. dijaškega shoda v Trstu (1905), kjer je govoril o nalogah naših akad. društev (Iz naroda za narod, 85), predsednik nar.-radik. dijaškega shoda v Celju (1907), predsednik eksekutive nar.-radik. dijaštva ter je bil urednik Omladine (1907–8) in njen sotrudnik. — Že kot dijak je dopisoval polit. listom in deloval v štajerski nar. stranki. Z Dunaja je potoval 1912–3 na Balkan, stopil v zvezo s polit. in nar. organizacijami v Bosni, Dalmaciji in na Hrvaškem, sodeloval pri jugoslov. iredentistični akciji od 1912, 1917 pri pripravah za organizacijo enotne jugosl. politike, stopil z G. Žerjavom v zaroto mafije (Čehi, Jugoslovani, Poljaki) in vodil v Sloveniji časopisno akcijo za idejo nar. edinstva. Od 1917 je bil član načelstva nar.-napr. stranke in soustanovitelj Jugoslov. dem. stranke ter član njenega glavnega odbora v Beogradu. Sodeloval je pri ustanovitvi Nar. sveta, bil tajnik Nar. veća v Zagrebu za Slovenijo in Istro (sept. 1918), član delegacije Nar. veća za pogajanja o izvedbi formalnega ujedinjenja in deputacije, ki je izročila 1. dec. 1918 adreso regentu Srbije. Od 1919 je bil član začasnega nar. predstavništva, od sept. 1927 do 6. jan. 1929 in od nov. 1931 zastopnik mesta Lj. v skupščini. Bil je minister za konstituanto in izenačenje zakonov (od dec. 1918) min. za trgovino in industrijo (od jul. 1910 do febr. 1920), jugoslov. poslanik v Pragi (od jan. 1931), od sept. 1931 min. za zgradbe, od jan. 1932 min. za trg. — Slika: ASK 118. Pir.

Pirjevec, Avgust: Kramer, Albert (1882–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi301084/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine