Slovenski biografski leksikon

Kralj Frančišek, pesnik in pisatelj, r. 24. marca 1875 v Strugah na Dol. Ljudsko šolo je obiskoval v Strugah in Lj.; tu je dovršil tudi gimn. in maturiral 1894, nato študiral bogoslovje v Lj., ord. 1900. Služboval je kot kaplan v Loškem potoku (1900–2), na Jesenicah (1902–4), kot beneficijat v Šmartnem pri Litiji (1904–8); župnikoval je v Dobrniču (1908–14); zaradi bolezni je stopil v začasni pokoj in bival 1912 v Zalem logu pri Železnikih, od 1913–31 v Litiji in je sedaj na Uršnih selih. — Kot pesnik in pisatelj (psevdonim: Angelar Zdenčan) je sodeloval pri Vrtcu in Angelčku, LZ, DS, dijaški Zori, S, Bogoljubu, DPast, Praedicate, Pomladnih glasih (7.–10. letn., 10. letnik je tudi uredil) in Krekovem »Glasniku« (delavske pesmi). Najbolj se je uveljavil v mlad. slovstvu; zlasti je v Kržičevem Vrtcu napisal izza srede 90 let veliko število spodbudnih pesmi, pripovesti in dram. prizorov; najbolj plodovit je bil v mlad. slovstvu in mu je ostal najdlje zvest. V ostali književnosti je šel idejno večinoma sporedi z idealističnimi težnjami tedanjega katol. preporoda. Oblikovno sta prvotno vplivala nanj Gregorčič in Aškerc; pozna dobro tudi romantično real. povest (Zadnja čarovnica, Zora 1897), pozneje pa se je premaknil v slog novejše pesmi in črtice. V DS 1899 je napisal tudi izčrpen življenjepis Jerneja Levičnika. V rokopisu hrani poleg drugih spisov še dramo v verzih »Hanibalova smrt«. Kr.

Koblar, France: Kralj, Frančišek (1875–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi300442/#slovenski-biografski-leksikon (23. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine