Slovenski biografski leksikon

Kozina Jurij, šolnik, r. neznano kedaj in kje, u. 24. dec. 1649 kot župnik v Rušah. Po ruški kroniki je bil Rušan (Rastensis), vendar to ni gotovo. Morda je istoveten z J. Kozino, ki je 1629–31 bil vikar pri Sv. Petru v Lj., 1644 pa župnik in komisar v Gornjem gradu (Orožen II/2, 45; IMK 1900, 204); v tem slučaju je bil doma iz Smlednika (Flednicensis) ter bil posvečen od lj. škofa 10. jun. 1623 (Slekovčevi zapiski). Gotovo je, da je 1645–9 bil župnik v Rušah. Tam je 1645 ustanovil po vzorcu jezuitskih gimnazij šolo, ki je kmalu, zlasti pod Luko Jamnikom, zaslovela daleč naokrog ter do ustanovitve gimn. v Mariboru (1758) bila edino višje izobraževališče na Sp. Štajerskem. Šolali so se v njej razen domačinov in okoličanov tudi tujci, med njimi mnogo notranjeavstrijskega plemstva. Med njenimi gojenci najdemo celo vrsto poznejših dostojanstvenikov duhovskega in svetnega stanu. Vodil je šolo vsakokratni župnik, učitelji (instructores) so bili duhovniki, v osnovnem razredu pa organisti-šolmaštri. Vsaj na tej pripravljalni stopnji je bila upoštevana tudi slovenščina, kajti po kronistovem sporočilu so organisti poučevali mladino »in Germanismo et Sclavonismo«. Ko so se pod Jamnikom uvedle šolske »komedije«, je slovenščina tudi v teh prišla do besede. — Prim.: Kronika v ruškem župnišču; J. G. Seidl, Maria Rast, Steiermärkische Zeitschrift 1835, 30, 36; Orožen I, 380, 389; W(urzer), Das Raster Gymnasium, Südsteir. Post 1889, št. 99; 1890, št. 46, 49; Gruden 971. Gr.

Glazer, Janko: Kozina, Jurij (?–1649). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi296952/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine