Slovenski biografski leksikon

Košan Janko, šolnik, r. 14. dec. 1857 v Gornji Ponikvi, u. 12. jan. 1927 v Mariboru. Ljudsko šolo je obiskoval v Braslovčah, gimn. v Celju (1869–77), kot enoletni prostovoljec se je udeležil bosenske okupacije, nato je študiral klas. filologijo in slavistiko v Gradcu (1878–84), služboval od 1884–908 na mariborski gimn., od jeseni 1908 do dec. 1918 na I. drž. gimn. v Gradcu, kjer je poučeval tudi slovenščino, ki je bila za slovenske dijake obvezna še pri maturi. Bil je učitelj slovenščine na graški trgovski akademiji (1908), na tehniki (1912) in med vojno na moškem in ženskem učiteljišču ter na dekliškem osemrazrednem liceju za begunke iz zasedenega ozemlja. Po prevratu se je vrnil v Maribor in poučeval na gimn. do jun. 1924. V sekovskem škof. arhivu je nabral gradivo za razpravo »Slovenischer ABC-Streit mit besonderer Berücksichtigung des Danjko'schen Alphabetes« (izvestje marib. gimn. 1890); Schönbachova knjiga »Über Lesen und Bildung« ga je napotila, da je napisal študijo o leposlovju kot izobraževalni sili (P 1895). Sestavil je Latinsko čitanko za 3. gimn. razr. z lat.-slov. slovarčkom (1908, 1923), Latinsko čitanko za 4. (in 5.) gimn. razr. in lat.-slov. slovarček (1912), Kratko latinsko stilistiko za višje razrede gimnazij in realnih gimnazij (1915) ter skupno s Fr. Jerovškom Latinske vadbe za VII. in VIII. razr. gimnazij in realnih gimnazij (1916). — Prim.: V. Oblak, AslPh 1891, 603; S 1927, št. 9. Šr.

Šlebinger, Janko: Košan, Janko (1857–1927). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi294411/#slovenski-biografski-leksikon (3. avgust 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine