Slovenski biografski leksikon

Končnik Peter, šolnik, r. 28. jun. 1844 v Spodnjem Dravogradu kot sin preprostih kmečkih staršev, u. 4. marca 1919 kot upok. dvorni svet. v Gradcu. Osnovno šolo je obiskoval doma, nižjo gimn. v Št. Pavlu, višjo v Celovcu in jo dovršil z odlično maturo 1864; nato je študiral na dunajski univerzi zgodovino in slavistiko. Služboval je eno leto kot suplent v Celju (1868/69), bil v jeseni 1869 imenovan za prof. na novo ustanovljeni dež. realni nižji gimn. v Ptuju, 1874 se je povrnil na celjsko gimn., bil istočasno 1871 do 1876 okr. šol. nadzornik, premeščen 1876 na žensko učiteljišče v Gradec, imenovan 1883 za ravnatelja celjske gimn., kjer je deloval, naklonjen nemškim težnjam zavoda, 17 let; 1900 je postal nadzornik osnovnih in srednjih šol na Kranjskem, a že 1903 se je preselil v Gradec kot nadzornik vseh slovenskih, nato še nekaterih nemških ljudskih in meščanskih šol na bivšem Štajerskem, slov.-nem. gimn. razredov v Celju in Mariboru ter javnega moškega in priv. ženskega učiteljišča v Mariboru. Napisal je zgodovinsko razpravo »Kako so se bojevali Slavjani za Otona I.?« (program celjske gimn. 1869) in informativen pregled »Altslovenische Sprachfragen« (1. gimn. izv. v Ptuju 1870). Važnejše je njegovo delovanje na šolsko-slovstvenem polju: na podlagi novih učnih načrtov za slov. ljudske šole je sestavil drugo (1878), tretje (1880) in četrto (1883) berilo ter Slov. slovnico za ljudske šole (1883), ki so bila v mnogih izdajah nad poldrugo desetletje v rabi na naših osnovnih šolah; zlasti četrto berilo, namenjeno v prvi vrsti ponavljalnim šolam na kmetih, se odlikuje po bogati praktični in izbrani leposlovni vsebini. S prof. Fonom je priredil v metodičnem oziru uspelo nemško čitanko za nižje razrede slovenskih in slov.- utrakvističnih srednjih in njim sorodnih šol (I. del: Lj. 1910, II. del: 1914), izdal je slovensko zbirko ljudsko šolskih zakonov in odlokov, kot nadzornik v Gradcu je urejal nem. izdajo šolskih zakonov za Štajersko. — Prim.: Glaser IV, 326; P 1914, 147. Šr.

Šlebinger, Janko: Končnik, Peter (1844–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi286560/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine