Slovenski biografski leksikon

Komatar Franc, zgodovinar, r. 13. apr. 1875 v Lj., u. 28. jun. 1922 v Kranju. Že na lj. gimnaziji (matura 1895) se je pečal z zgodovinskimi študijami in je vstopil nato na dunajsko univerzo, kjer si je za specijalno stroko izbral arhivalne vede. Kot izreden član inštituta za avstrijsko zgodovino je izdelal nalogo: Über das Wirken Hans Katzianers bis zum Jahre 1529, v kateri je mnogo novega podal iz ogrskih, hrvatskih in kranjskih arhivov. 1902 in 1903 je napravil profesorski izpit iz zgodovine in zemljepisja s slov. in nemškim učnim jezikom, medtem pa že 1899 nastopil službo suplenta na realki v Lj. Služboval je do 1904 tu, nato pa kot definitivni prof. 1904–14 v Kranju. V vojni je bil do prevrata v vojni službi, nato od nov. 1918 do smrti zopet profesor na realki v Lj. – K. je bil 1903–04 arhivar dež. arhiva v lj. muzeju, 1904–07 urednik MMK, kjer je napisal mnogo ocen in beležk. Bil je korespondent centralne komisije za ohranitev zgodovinskih spomenikov in konservator c. kr. arhivskega sveta za Kranjsko. Glavne zasluge si je pridobil z izdajanjem zgodovinskih listin; preiskal je važnejše domače arhive, sestavil za mnogo njih sezname, jih objavil ter mnogo dotlej neobjavljenega gradiva izredno skrbno izdal. Glavno in najvažnejše delo za domačo zgodovino je izdaja 551 listin turjaškega grajskega arhiva (MMK 1905, 1906, 1907; Carn. 1910). V raznih razpravah je seznanjal javnost s stanjem domačih arhivov. V zgodovinah srednjega in novega veka za višje razrede srednjih šol je obdelal novi vek, posebno skrbno zgodovino reformacije in 30 letne vojne; spisal je zgodovino Avstro-ogrske za 8. razred; po 1918 je pričel pripravljati drugo izdajo zgodovine novega veka, a ga je smrt prehitela. – Važnejša K.-jeva dela: Doneski k životopisu Andreja barona Čehovina (IMK 1896); Baron Žiga Josip Novak (IMK 1897); Die Teilnahme Hans Katzianers bei der Wahl Ferdinands I. zum Könige von Kroatien (MMK 1899); Ein Bruchteil der Familienchronik der Auersperge (MMK 1900); Ein Copialbuch des Klosters Freudental (MMK 1900); Die ersten Dienstjahre Hans Katzianers (Jahresber. der k. k. Staatsoberrealschule in Laibach 1900); Ein Cartular der Karthause Pletriach (MMK 1901, 92 listin); Die Teilnahme Hans Katzianers an den Kämpfen gegen Zapolya im Jahre 1527 (Jahresbericht Oberrealschule Laibach, 1902); Das städtische Archiv in Laibach (Ibid. 1904, 86 listin); Das Laibacher Privilegienbuch (MMK 1903, 1904, 15 listin); Über die Ziele der archivalischen Tätigkeit in Krain und die Bedeutung der Archive für die heimische Geschichte (LZg 1904, št. 110–118); Die Teilnahme Hans Katzianers an den Kämpfen gegen Zapolya im Jahre 1528 (MMK 1905); Inventarji arhivov (MMK 1904: Stari trg, Hasperg pri Planini, Studeno, Lož, Planina, Rakek, Schneeberg pri Ložu; 1905: Postojna, Trnovo, Hrenovice, Idrija, Prem); Der Türkeneinfall in Krain und Kroatien im J. 1511 (LZg 1910, 12., 14., 16., 17. febr.); Die neue Türkenhilfordnung für Krain vom J. 1557 (LZg 1911, 2.–17. jan.); Kostanjeviške mestne pravice (Jahresbericht Gymn. Krainburg 1911); Zgodovina srednjega in novega veka za viš. razrede srednjih šol (Lj. 1910, skupno s Pircem); Zgodovina novega veka za viš. razr. sred. šol (Lj. 1912, skupno s Pircem); Zgodovina Avstro-ogrske (Lj. 1916); Kranjski mestni arhiv (Jahresbericht Gymn. Krainburg 1913 in 1914, 67 listin); 22. Verz. der archivalischen Lit. Krains (Mitt. des k. k. Archivrates, Bd. 1, Heft 2). — Prim.: GPD III (1923), 167–9; Mantuani, GMDS II do III A, 59–61. Capuder.

Capuder, Karel: Komatar, Franc (1875–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi285784/#slovenski-biografski-leksikon (4. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine