Knez, Ivan (1853–1926)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 53, 30. 12. 1928

Slovenski biografski leksikon

Knez Ivan, veletržec in industrijalec, r. 9. avg. 1853 v Podgori pri Št. Vidu nad Lj., u. 2. jan. 1926 na Dunaju, pokopan v Lj. Obiskoval je dva razreda lj. realke (1865–7), Mahrovo šolo, vstopil v trgovino očetovo; jo razširil v veliko trgovino z deželnimi pridelki, ustanovil valjčni mlin na Beričevem, opekarno in druga industrijska podjetja ter sodeloval pri lj. denarnih zavodih, trgovskih in industrijskih društvih, korporacijah in podjetjih. Bil je soustanovitelj in predsednik (1893 do smrti) Kmetske posojilnice za lj. okolico, cenzor Avstro-ogrske (1896) in njene naslednice Narodne banke, član upravnega sveta Lj. kreditne banke (od 1903) in drugi podpredsednik (1909–15), član uprave Jadranske, odnosno Jadransko-podunavske banke, njen podpredsednik (1921) in cenzor lj. filijalke, predsednik Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo (1920 do smrti), podpredsednik delniške zavarovalne družbe Vardar (do smrti); bil je 1884 in 1909 izvoljen v Trgovsko in obrtniško zbornico, njen predsednik (1911 do smrti) in jo preuredil za celo Slovenijo, predsednik Gremija lj. trgovcev, odkar je prišel v slov. roke (1905–10), predsednik Trgovskega podpornega in bolniškega društva (1903–11), soustanovitelj, član uprave (od 1907) in predsednik (1911–20) Zveze slov. zadrug, predsednik Zveze mlinarjev za Slovenijo (do smrti), podpredsednik Zveze industrijcev (1919 do smrti), soustanovitelj in predsednik upravnega odbora lj. Vzorčnega velesejma (do smrti), soustanovitelj in podpredsednik Lj. borze, član uprave Združenih papirnic Vevče-Goričane-Medvode, ustanovitelj in predsednik Združenih opekaren d. d. (do smrti), član uprave Strojnih tovaren in livaren d. d. (do smrti), predsednik Delniške pivovarne Union Lj. in Laško (do smrti) in podpredsednik Kmetijske družbe (1908–12). Kot predsednik Trg. in obrtniške zbornice je bil izvoljen v železniški svet na Dunaju, bil član uprave dolenjskih železnic in osnoval 1908 gremijalno nadaljevalno trgovsko šolo. Bil je pristaš narodno-napredne stranke, več let njen blagajnik, upravni odbornik Narodne tiskarne, izvoljen v lj. občinski svet (1890–4, 1906 do 1910, 1912–21) in v dež. zbor, kjer je zastopal 1908–10 mesto Lj. — Prim.: Jutro 1926, št. 2; Slovenec 1926, št. 2; SN 1926, št. 3; Trgovski tovariš 1926, 19–20 (s sliko); Bankarstvo 1926, 142–3 (s sliko). Pir.

Pirjevec, Avgust: Knez, Ivan (1853–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi279025/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine