Slovenski biografski leksikon

Kern Frank Javh, zdravnik in pisatelj, r. 18. marca 1887 v Breznici nad Škofjo Loko. Gimnazijo je študiral v Kranju (1898 do 1901), nato v Lj. in je po končanem 5. razr. (1903) odšel z Rev. Solncem v Ameriko, kjer je v St. Paul Seminary 3 leta nadaljeval študije, se 1908 vpisal na Western Reserve University v Clevelandu in postal 1912 doktor medicine; zdaj je zdravnik v Clevelandu, Ohio. Publicistično je deloval kot uredn. Glasnika v Calumetu, Mich. (1906–7), bil upravnik »Nove domovine«, z Leonom Zakrajškom urednik Clevelandske Amerike (1908), od 1916–20 predsednik organizacije Narodni dom v Clevelandu, 1906 soustonovitelj Slovenske Narodne čitalnice v Clevelandu, deluje kot predsednik šol. odbora slov. Mladinske šole v Clevelandu (ustan. 1925) in je od 1916 vrhovni zdravnik Slovenske narodne podporne jednote v Chicagu. Izdal je Popoln angleško-slovenski besednjak z angleško izgovarjavo (Cleveland, Ohio 1919), za ameriške Slovence je sestavil Angleško-slovensko berilo (tam, 1926), ki naj poda osnovne pojme o angl. jeziku, o izgovarjavi besed, glaskovanju in uvede v razumevanje angl. slovnice. Spomine s potovanja po Evropi je priobčil v clevelandski »Enakopravnosti« (1927, sept.—nov.) — Prim.: Ameriška Domovina 19. dec. 1927; Slovenec 1928, 74; KAM 1928, 148 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Kern, Frank Javh (1887–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi271343/#slovenski-biografski-leksikon (4. marec 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine