Kelc, Ivan (1855–1927)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 5, št. 34, 25. 8. 1929

Slovenski biografski leksikon

Kelc Ivan, šolnik, r. 18. avg. 1855 pri Sv. Barbari v Halozah, u. 2. okt. 1927 v Beogradu. Po dovršenem učiteljišču v Mariboru 1877 je služboval do 1883 pri Sv. Barbari v Halozah, pri Sv. Ani v Slov. goricah (do nov. 1886) in nato do upokojitve 1920 v Novi Štifti pri Gornjem gradu. Pod osebnim vplivom B. Raića se je navzel odločno narodnega duha, v katerem je nad 40 let uspešno deloval v šoli in javnosti. S Šalamunom je po analitično-sintetični metodi sestavil učni načrt in razdelitev učnih ur kot navodilo pri poučevanju v prvem razredu ljudskih šol (P 1882–83), isto metodo je vnovič priporočal za prvi pouk v čitanju (UT 1915, 5, 6, 8). Pomanjkljivosti zemljepisnega pouka v osnovni šoli je skušal odpraviti z obsežno metodično razpravo o tem predmetu (P 1882–84), zahteval je intenzivnejši pouk ustavoznanstva in podal obris njega učne snovi (UT 1914, 16–19, 24). V spisih vzgojne vsebine je nastopal proti potujčevanju v osnovni šoli, priporočal vzgojo v samodelavnost, za dečke teoretični in praktični pouk v gospodarstvu in za deklice pouk v vrtnarstvu (UT 1879, 257, 292), dal praktične nasvete, kako odgojevati deco k delavnosti (P 1884, 129; UT 1916, 7), poudarjal važnost negovanja telesne vzgoje šolske mladine (P 1907, 259), razpravljal o napakah značaja, ki se največkrat nahajajo pri šolskih otrocih, in kako jih odstraniti (P 1904), o strahu otrok pred očetom in učiteljem (UT 1912, 7–9), o slovanstvu in njega bodočnosti s posebnim ozirom na. šolstvo (UT 1914, 12, 15) in poročal o svojih poskusih, kako povzdigniti šolski obisk na šoli v Novi Štifti (UT 1911, 23–28; 1914, 32). O Raiću kot šolniku je zabeležil zanimive spomine (P 1898, 40). Bil je skoraj 30 let delaven predsednik gornjegrajskega učit. društva in je predaval o šolskih vprašanjih na raznih učiteljskih zborovanjih. S požrtvovalnostjo je dosegel, da se je namesto zanemarjene enorazredne šolske stavbe zgradilo v Novi Štifti moderno poslopje za trirazrednico in da sta se priredila dva vrta. — Prim.: Glaser IV, 322; SN 1927, 226; Kocbek, Edinstvo 1927, 4. Šr.

Šlebinger, Janko: Kelc, Ivan (1855–1927). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi270034/#slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine